Liviu Olah – Dosar

(Preluare de pe blogul lui Daniel Mitrofan)

Vă ofer o lectură mai puţin populară dar citind-o veţi înţelege de ce doresc atât de mult ca adevărul să iasă la lumină. Pastori, colaboratori ai securităţii, au contribuit la nimicirea lucrării lui Dumnezeu. Cazul fratelui Olah este doar unul. Lucrarea şi viaţa bisericilor baptiste a fost sugrumată de securitate prin ajutorul dat de cei care au colaborat. Ce e mai trist este că mulţi din aceşti pastori încă mai predică astăzi în biserici şi încă mai “dirijează” viaţa cultului. Cine citeşte cu atenţie îşi dă seama că securitatea nu proteja nici pe colaboratori. Chiar dacă aceştia aveau angajament, de multe ori erau discreditaţi atunci când era în folosul sistemului, erau în continuare folosiţi şi dacă era cazul, erau lepădaţi. După cum nu există crimă perfectă, tot aşa, nu există conspirare desăvârşită. Dumnezeu va scoate toate lucrurile la lumină, la vremea hotărâtă de El. Bine ar fi ca cei care au colaborat să îşi recunoască singuri vina, să iasă la lumină şi să fie eliberaţi. Bine ar fi dacă membri din toate bisericile ar solicita CNSAS-ului verificarea pastorilor lor cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea. Orice membru o poate solicita această verificare, sau chiar orice cetăţean, chiar dacă nu este membru.

Lectura este lungă, vreo 20 de pagini, dar interesantă (deocamdata, lectura ne este in ordine cronologica).

liviu-olah-1-fila-1.jpg

Dosare informativ I 98421/1

Min de Interne

Unitatea I.J. Timiş Serv 1

Dosar de urmărire informativă nr. 3817

Privind „BOTEZATU”

Deschis La data de 13.03.1977

f.2

OLAH LIVIU este născut la 30.05.1934 în Oradea, Judeşul Bihor, fiul lui DUMITRU ŞI VERONICA (Veturia n.m.,f.3), studii Facultatea de drept, de profesie jurist, însă a practivat profesia de pastor baptist, este căsătorit şi are un copil, de naţionalitate şi cetăţenie română, a avut ultimul domiciliu în Timişoara Str. Intrarea Zenit nr.2” (Gh Lazăr nr.15, bl. E/1, scara B, et. 2, apt.5, f.3)

„Barbu „ pastor la Zăvoi 12 Timişoara, f.29, 31. Stanca Ion, corelare f. 43,44,45,46,47 cu f.9.

f.7vs – Inspectoratul județean Timiș a acționat cu rezultate bune prin sursele „PETRESCU”, „BARBU”, „DUȚESCU” și „GRIGORIU” – care au fost dirijate în mod diferențiat – în direcția compromiterii și izolării lui „BOTEZATUL”, astfel încît a fost pus în discuția celor 32 de păstori baptiști din județul Timiș, luîndu-se atitudine împotriva lui, că dacă nu se încadrează în normele cultului, se va lua măsura excluderii din cult (7 martie 1977)

f.9

Inspectoratul Judetean Timis al Ministerului de Interne

-Securitate-

Nr.1/G.P./00

Din 3.III. 1977

NOTA

Privind cazul BOTEZATUL din Timişoara

In baza ordinului Conducerii DirecţieiI-a la analiza cazului „BOTEZATU” din problema baptistă, ce a avut loc în ziua de 11.XI . 1976 la Oradea, am trecut la executarea următoarelor măsuri:

1.- Au fost instruite sursele: „PETRESCU”, „BARBU”, „DUŢESCU” şi „GRIGORIU”, care au reuşit să prezinte date despre preocupările şi acţiunile lui OLAH LIVIU din perioada cît se află la Timişoara.-

Sursele organelor noastre au fost dirijate diferenţiate.

In acest context sursa „BARBU” a fost dirijată pentru a creia în jurul celui în cauză o atmosferă de neîncredere şi izolare în rîndul tineretului şi membrilor baptişti. Ajungînd ca în ultima perioada tinerii din biserica baptistă din Str. Zăvoi să nu se mai prezinte la ora tineretului ceea ce de obicei a fost ţinută de OLAH LIVIU la biserica baptistă nr. 5 Str. Herestrău.-

De asemeni „BARBU” a trimis în S.U.A. o scrisoare către LUCACI ARSENIE, care face parte din conducerea baptistă Română, cu scopul compromiterii celuui urmărit în exterior.

Ca urmare a acestei măsuri fiind invitat la Congresul baptiştilor, a venit la Timişoara, cu care ocazie în cadrul unei şedinţe cu conducerea cultului şi în prezenţa lui OLAH LIVIU a arătat că este nemulţumit de atitudinea anarhică şi de poziţia lui OLAH LIVIU care nu se supune conducerii cultului comiţînd abateri care contravin reglementărilor cultice.

Vs. f.9

Sursa „PETRESCU” a fost instruită să acţioneze în rîndul membrilor baptişti din Timişoara pe linia creerii de disensiuni în anturajul lui OLAH LIVIU .-

Sursa „GRIGORIU” care îl cunoaşte bine pe socrul lui OLAH LIVIU a acţionat în direcţia lămuririi acestuia ca să frîneze pe ginerele său ca să nu încalce preceptele cultului.-

Ca urmare a măsurilor de compromitere şi izolare luate de noi, OLAH LIVIU a fost pus în discuţia conducerii cultului baptist din Timişoara, cu participarea tuturor pastorilor , cu care ocazie s-a luat poziţie împotriva lui, punîndu-i-se în vedere că dacă nu se încadrează în normele şi cerinţele cultului, se va lua măsura excluderii sale din cult.-

De la analiza din Oradea au fost obţinute mai multe materiale (informaţii) din care 11 în copie au fost trimise Insp. Jud. Bihor spre exploatare.-

2.- Am efectuat studiul introducerii de mijloace seciale la domiciliul lui OLAH LIVIU.-

Instalarea acestora nu se poate realiza momentan existînd unele greutăţi în mişcarea persoanelor care locuiesc în acelaş apartament cu obiectivul.-

3.- Asupra lui OLAH LIVIU am luat măsuri de filaj în perioada cît era la Timişoara, însă probleme deosebite ce ar fi interesat organele noastre nu au rezultat.-

Alte date decît deplasarea de la domiciliu la biserică şi înapoi, nu au rezultat.-

4.- De la analiza cazului repectiv am luat măsuri de studiere şi verificare a unor persoane din anturajul şi mediiile baptiste tinere care frecventează biserica unde OLAH LIVIU le ţine ore biblice. Au fost selecţionate un număr de 8 persoane ca căror studiu este în curs de definitivare. Continuîndu-se cunoaşterea prin reţea şi alte mijloace a acestor în vederea recrutării lor.-

5.- au fost executate verificări pe diferite prioade de activitate a lui OLAH LIVIU din Timişoara, rezultatele acestora completînd cunoaşterea sa în vederea iniţierii unor combinaţii informative.-

……

f.10

La locul său de muncă au fost luate în studiu 3 persoane pentru cunoaşterea legăturilor şi preocupărilor acesteia în timpul serviciului, însă nu au rezultat probleme deosebite, ce ar putea fi folosite pentru compromitere.-

……..

Tot sursa „BARBU” ne-a relatat că OLAH LIVIU la vîrsta de 6 ani cînd domicilia la Oradea a fost bolnav de meningită. Se ştie că această boală lasă urmări de debilitate mintală, fapt care la OLAH LIVIU se observă de mai multe ori.-

Dr. ARCAN ILIE care îl cunoaşte pe OLAH LIVIU, acesta susţine că OLAH suferă de schizofrenie, susţinînd că face greşelile lui datorită unei dereglări psihice.-

Sursa „DUŢESCU” ne-a relatat că OLAH LIVIU are învăţături care nu se încadrează în cultul baptist. Chiar el a auzit cînd OLAH a povestit lui TOSITIU că atunci cînd se roagă se pierde, cade într-un extar care denotă că are duhul sfînt pe care îl au penticostalii, se roagă 2-4 ore pe zi. Chiar şi socrul lui OLAH LIVIU, LUPESCU SIMION a relatat sursei noastre că nu ştie cei cu ginerele lui, ….

Din ultimile informaţii rezultă interesul şi preocupările lui OLAH de a pleca definitiv în S.U.A. care i-au promis că vor interveni la preşedintele KARTER.-

În continuare preconizăm a lua următoarele măsuri:

– Definitivarea introducerii T.O. la domiciliu;

– Continuarea măsurilor de compromitere a lui OLAH LIVIU în rîndul credincioşilor la toate bisericile baptiste din jud. Timiş;

În acest sens vom folosi toate posibilităţile existente ale organelor noastre.-

– Recrutarea unui informator cu posibilităţi din rîndul Tineretului baptist.-

– Influienţarea socrului acestuia LUPESCU SIMION prin sursele „POPESCU” şi „GRIGORIU” ca să tempereze pe (vs.10) OLAH LIVIU în activitatea lui cultică în afara cadrului legal.-

Prin intermediul surselor „BARBU” şi „PETRESCU”, vom acţiona spre extern prin trimiterea unor scrisori persoanelor din conducerea Europeană baptistă ca: LUCAIC ARSENIE, PASCU D, JIM LOWDEN, HODOROABĂ E. Şi alţii ca să fie cunoscute în extern activitatea acestuia în afara dispoziţiilor legale cultice existente în România.-

Sursa „VICHENTE” va fi dirijată ca în discuţiile cu OLAH LIVIU să acţioneze pentru influenţarea lui în sensul de a se încadra în regulile impuse de cult.-

Pentru a creia disensiuni să-i spună că el a fost înlăturat chiar de fraţii săi de credinţă, acest lucru rezultă şi din aceia că îsăşi ŢON este acela care i-a luat locul la Oradea.-

– In continuare vom organiza acţiuni împotriva lui OLAH LIVIU ca cel în cauză să fie izolat în bisericile baptiste din Timişoara.-

Să se lanseze ideea că este un element bolnav psihic care de multe ori nu ştie ce vorbeşte.-

Avînd în vedere că sîntem în posesia unor materiale „S” din care rezultă că OLAH LIVIU solicită sprijinul dlui FLOREA MIRCEA din S.U.A., se vor lua măsuri prin posibilităţile existente de influenţarea lui OLAH LIVIU să se prezinte la organele de resort pentru a depune forme legale în vederea plecării lui definitivă cu familia în S.U.A.

Se are în vedere şi faptul că FLOREA MIRCEA din S.U.A. afirmă că în cazul că nu i se va aproba plecarea, el personal va interveni la cîteva personalităţi, amintind şi pe conducătorului statului S.U.A.-

f.14

MINISTERUL DE INTERNE

Inspectoratul judeţean Bihor

-Securitate-

Nr. I/00784 din 13. XI. 1976

SE APROBĂ:

P L A N

– privind compromiterea şi neutralizarea

activităţii dişmănoase a numitului OLAH LIVIU, pastor baptist din Oradea-

În vederea compromiterii lui OLAH LIVIU şi neutralizării activităţii ostile pe care o desfăşoară, conform celor ordonate de conducerea Direcţiei I la analiza din 11 noiembrie a.c., se vor intreprinde următoarele măsuri:

I. Intensificarea urmăririi informative a lui OLAH LIVIU, urmărindu-se cunoaşterea activităţii sale sub toate aspectele

1.- Informatorii „CRIŞAN”, „FAUR”, „DAVID”, „BOROŞ” şi „CAZACU” din legătura Inspectoratului judeţean Bihor vor fi dirijaţi în mod diferenţiat pentru a stabili:

– acţiunile de natură ostilă pe care le desfăşoară OLAH LIVIU împreună cu principalele sale legături: COVACI NICOLAE din Oradea, ŢON IOSIF din Ploieşti, BARBATEI PAUL din Cluj, NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL, TALOŞ VASILE, SĂRAC IOSIF, BRÎNZEI VASILE din Bucureşti şi alţii;

– persoanele din Oradea şi din ţară care îl vizitează la domiciliu, în ce scop şi discuţiile care se poartă;

– preocupări de a întocmi memorii sau alte materiale cu conţinut tendenţios la adresa organelor de stat şi a libertăţilor religioase din România;

– incitarea credincioşilor baptişti din Oradea la acţiuni de solidarizare cu el şi cu legaturile sale;

– deplasările pe care le preconizează să le efectueze în ţară;

Vs.14

– reacţia pe care oa re OLAH LIVIU şi principalele legături în urma lansării versiunilor de compromitere etc.

Termen 30.XI. 1976

Răspunde :Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor

2.- Pentru cunoaşterea discuţiilor intime şi cu conţinut duşmănos pe care OLAH LIVIU le poartă cu elementele de încredere, se vor întreprinde măsuri de instalarea mijloacelor speciale la Biroul bisericii baptiste nr.2 din Oradea, la domiciliul flotant al său din Oradea, precum şi la domiciliul lui COVACI NICOLAE – legătură principală

Termen…

3.- Sursele „BARBU”, „DUŢESCU” şi „PETRESCU” din legătura Inspectoratului judeţean Timiş vor fi dirijaţi în mod diferenţiat, pentru a supraveghea activitatea lui OLAH LIVIU, pe timpul cînd se află la domiciliul său din Timişoara, stabilind:

– preocupările prezente şi intenţiile de viitor;

legăturile de activitate din Timişoara;

acţiunile de atragere a tineretului studios la activitatea sectantă.

Termen…

4.- În scopul cunoaşterii acţiunilor de natură duşmănoasă pe care OLAH LIVIU le pune la cale, la domiciliul său din Timişoara vor fi luate măsuri de instalare a mijloacelor speciale.

Termen:…

5.- Periodic asupra lui OLAH LIVIU vor fi întreprinse măsuri de filaj, cu ocazia cînd efectueayă deplasări în diferite localităţi din ţară, pentru a identifica noile legături ce şi le crează, precum şi eventualele contacte cu cetăţeni străini.

Termen.: permanent

6.- Informatorii „HOREA VASILE”, „TRAIAN IONESCU” „SANDU PETRU din legătura I.J. Arad; „MARCU” şi „APOSTOL” de la I.J. Sălaj; „HORVAT” de la I.J. Satu-Mare; „PESCARU” de la I.J. Braşov; „STOICESCU” şi „PETRAN PUIU” de la I.J. Prahova; „ŞTEFĂNESCU” de la I.J. Galaţi; „ADAMESCU” şi „CRIŞAN” de la I.J. Cluj; „MILITARU”, „DIRIJORU” şi „CICERO” de la I.M. Bucureşti –securitate, vor fi instruiţi să semnaleze prezenţa lui OLAH LIVIU pe raza judeţelor respective, persoanele cu care ia contact şi acţiunile pe care le desfăşoară.

Termen..

f.15

7.- Pentru a preveni şi contracara activitatea desfăşurată de OLAH LIVIU de atragere a tineretului studios la cultul baptist, vor fi luate măsuri de identificare a legăturilor sale în rîîndul tineretului şi recrutarea unui număr de 3-4 surse, care apoi să fie dirijate pe lîngă cel în cauză, cu scopul de ai cunoaşte acţiunile şi al tempera atunci cînd acestea sunt de natură duşmănoasă.

Totodată prin aceste surse se vor culege date care să fie folosite la compromiterea sa

Termen…

8.- Principalele legături de activitate la lui OLAH LIVIU cunoscute pînă în prezent , ca : ŢON IOSIF din Ploieşti; COVACI NICOLAE din Oradea; BARBATEI PAUL din Cluj; NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL şi TALOŞ VASILE din Bucureşti, vor fi urmărite prin toate mijloacele muncii de securitate, urmînd să se acţioneze asupra lor cu măsuri diversificate de compromitere şi anihilare.

Terme..

II. Intreprinderea unor măsuri vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, atît în ţară cît şi în străinătate

a) Pe plan intern

1.- Întrucît pînî în prezent se deţin puţine date care să poată fi folosite la compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, informatorii: „BOROŞ”, „FAUR” şi „CAZACU” din legătura I.J. Bihor; „PETRESCU”, „BARBU”, şi „DUŢESCU” de la I.J. Timiş; „PESCARU” de la I.J.Braşov şi „PASTORUL” din legătura Direcţiei I, vor fi instruiţi să culeagă date legate de imoralitatea lui OLAH LIVIU şi a soţiei sale, abaterile acestuia de la doctrina cultului baptist etc., care apoi să le amplifice şi să le lanseze în rîndul credincioşilor baptişti.

Termen

2.- Studierea activităţii lui OLAH LIVIU din copilărie şi pînă în prezent, a legăturilor pe care le-a avut la locurile de muncă în perioada studiilor etc., cu scopul de a identifica unele persoane pe care să le folosim în acţiunea de compromitere a sa.

Vs. 15

Termen…

3.- Studierea problemelor privind starea sănătăţii lui OLAH LIVIU din copilărie şi pînă în prezent (spitale, policlinici, analize, vizite medicale etc.), cuscopul de a stabili eventualele dereglări din punct de vedere psihic.

În acelaşi scop, se va elabora o combinaţie privind folosirea Dr. ARCAN PETRU, baptist, din Timişoara, în acţiunea de compromitere a lui OLAH LIVIU, ca fiind bolnav psihic.

Termen…

4.- Studierea zonelor de influienţă şi a tuturor relaţiilor lui OLAH LIVIU din ţară, pe baza datelor existente şi să stabilim:

– persoanele care sînt în favoarea lui OLAH LIVIU şi poziţia lor în cadrul cultului baptist;

– persoanele care sunt în defavoarea lui OLAH LIVIU.

Cunoscîndu-le în acest mod, vom selecţiona pe cele care să le folosim în compromiterea lui OLAH LIVIU, respectiv:

unii să afirme că este „omul securităţii”, iar alţii că este bolnav mintal

Termen..

…………..

6.- Vor fi amplificate şi exploatate informaţiile ce le deţinem……………………. prin întocmirea unor scrisori anonime şi trimiterea lor, atît unor elemente de încredere a lui OLAH LIVIU din Oradea, Timişoara, Arad, Bucureşti, cît şi altor persoane cu prestigiu în cult, cu scopul de-al demasca că se trage dintr-o familie descompusă din punct de vedere moral.

Astfel de scrisori se vor trimite numiţilor: MIHUŢ TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, COVACI NICOLAE, BRADEA IOSIF, VANCEA TEODOR, GAVAGINA IRIMIA, STANCA IOAN, TRIF IOAN, din judeţul Timiş; GRECU TRAIAN, MARCOI STEFAN, TRUTA IOAN din judeţul Arad; BUNACIU IOAN, TALOŞ VASILE, BRINZEI VASILE şi BELICOV PETRE din Bucureşti.

Termen 15.XII. 1976

Răspund: Lt. Col. Sereş Ioan şi Cpt. Sălăgean Ioan

f.16

……………………………………..

8.- În scopul de ai crea o atmosferă necorespunzătoare lui OLAH LIVIU în rîndul credincioşilor din biserica nr. 2 din Oradea, se vor întocmi scrisori anonime, din care să rezulte faptul că OLAH LIVIU a folosit fondurile băneşti ale bisericii în scopuri personale. Scrisorile respective vor fi adresate baptiştilor: COLTEA GAVRILA, LASCA STEFAN, MIHELE FLORIAN, POPA TEODOR şi BRADEA IOSIF, determinîndu-i să solicite Uniunii baptiste o verificare a gestiunii bisericii din Oradea.

Termen 30.XII. 1976

Răspunde : lt. Col. Sereş Ioan

9.- Pentru alterarea relaţiilor (în prezent de prietenie) dintre COVACI NICOLAE şi OLAH LIVIU, se vor intreprinde măsuri de compromiterea a lui COVACI NICOLAE în faţa lui OLAH LIVIU, prin:

– difuzarea a 3 scrisori anonime, adresate din partea unui aşa-zis „frate de credinţă” numiţilor BOROŞ DIONISIE din Timişoara, B-dul leontin Sălăjean nr. 42, membru în conducerea comunităţii baptiste Timişoara; OLAH SILVIA (soţia lui OLAH LIVIU) din Timişoara, str. G. Enescu nr. 88; COLTEA GAVRIL din Oradea, Str. D. Cantemir nr. 81, prin care se va aduce la cunoştinţă acestora ca COVACI NICOLAE este un „trădător al intereselor fraţilor de credinţă, fiind colaborator al organelor de stat”;

informatorii „BOROŞ IOAN”, „FAUR”, „CAZACU” din legătura I.J. Bihor; „FLOREA VASILE” şi „TRAIAN IONESCU” de la I.J. Arad; „PETRESCU” şi „BARBU” de la I.J. Timiş, vor fi instruiţi să popularizeze în rîndul credincioşilor şi pastorilor baptişti faptul că COVACI NICOLAE este un element necinstit, care a frustat şi frustează comunitatea prin obţinerea unor beneficii materiale necuvenite, ca spre exemplu casa în care locuieşte, a fost vîndută de el în 1975 bisericii cu 270.000 lei, iar în prezent, după ce a fost renovată din fondurile băneşti ale bisericii, intenţionează să o cumpere din nou la un preţ mai mic, însuşirea celor 3 autoturisme primite de comunitatea Oradea de la Federaţia Baptistă Europeană, pe care în loc să le foloseascaă comunitatea, le foloseşte COVACI NICOLAE şi copii acestuia, pe numele cărăra au fost şi înregistrate; folosirea în scop personal de către (vs.16) COVACI NICOLAE a donaţiilor făcute de comunităţile baptiste din S.U.A., R.F.G., Frenţa, Austria şi Suedia, comunităţii din Oradea, pentru ajutorarea celor săraci, sume importante de valută, pe care acesta a cumpărat din străinătate cantităţi apreciabile de bijuterii şi alte obiecte de valoare.

Pentru conspirarea surselor respective, se vor întocmi unele scrisori care să cuprindă unele aspecte de mai sus, semnate de un grup de „fraţi” din biserica Oradea, ce apoi vor fi trimise pe adresa surselor noastre.

Termen: 15.I.1977…

10.- Crearea unei opinii de masă în rîndul credincioşilor împotriva grupăriii lui OLAH LIVIU, COVACI NICOLAE, şi ŢON IOSIF, prin intermediul pastorilor MEGYESI IOSIF, VANCEA IOAN, MIHUŢ TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, GHERGHEL DUMITRU, BRADEA PAVEL, FICUŢ DANIEL, VICAŞ TEODOR, ZEFIR ANTON, ZSISKU LUDOVIC, asupra cărora există posibilităţi de influenţare. Aceştia vor fi dirijaţi individual, ca în predici, discuţii cu credincioşii, scrisori şi alte acţiuni, să scoată în evidenţă că aceştia nu respectă prescripţiile biblice, că le interpretează în mod tendenţions în favoarea lor, urmărind creerea unei popularităţi ieftine, prin care apoi să-şi satisfacă deorinţele meschine de a acapara conducerea cultului.

O atenţie deosebită se va acorda cotnracarării acţiunii de chemare la „post” în masă, declanşată de ŢON IOSIF, şi întreţinută de OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, folosindu-se în acest sens citate biblice, prin care să se poată dovedi fățărnicia acestora. În acest scop, vor fi folosiți informatorii „DAVID”, „BOROȘși ”SCĂUNARU”.

Tot pentru combaterea din punct de vedere dogmatic al acestor acțiuni, vor fi folosiți BUNACIU IOAN directorul Seminarului baptist din București și Dr. GHEORGHIȚĂ NICOLAE din Deva – legătură a celor în cauză.

Termen: 30.XII.1976

Răspund: lt. Col. Mihuța Nicolae

Cpt. Sălăgean Ioan

Lt. Col. Sereș Ioan de la I.J.Bihor

și cpt. Zapodeanu Aurel din Dir. I

b.) Pe plan extern

1. – Cunoscîndu-se legăturile lui OLAH LIVIU din străinătate, atît cele care se solidarizează cu acțiunile sale, cît și cele care sînt împotrivă, vom acționa pentru discreditarea acestuia în fața lor ca fățarnic, dorind prin orice căi să ajungă în conducerea cultului pe țară, că acțiunile sale sunt de natură să submineze unitatea cultului și faptele lui pot căpăta caracter politic și interpretare antistatală. În această situație statul poate să-și pună problema dacă mai poate să acorde încredere cultului și conducerii sale.

Vor fi instruiți în acest sens informatorii ”SCĂUNARU”, ”DAVID” și ”BOROȘ” din legătura I.J.Bihor, ”PESCARU” de la I.J. Brașov, ”PASTORU” și ”GEORGESCU” din legătura Direcției I, să facă cunoscut, în scris, numiților ARSENIE LUCACIU –președintele Asociației Baptiștilor Romîni din SUA și Canada; TRUȚA PETRU, FLORUȚA PETRU și PASCU DĂNILĂ din SUA.

Termen…

2. – Avînd în vedere faptul că în viitorul apropiat, urmează a se stabili în SUA informatorul ”SĂNDULESCU” din legătura I.J. Bihor, prin intermediul acestuia, se vor populariza în SUA, fățărnicia și dorința de parvenire a lui OLAH LIVIU și COVACI NICOLAE, urmărind compromiterea lor.

……

6. – Se va studia posibilitatea atragerii credincioșilor baptiști de naționalitate maghiară din oradea la compromiterea și demascarea lui OLAH LIVIU, mizînd pe faptul că cel în cauză prin acțiunile sale, produce tulburări în cultul baptist.

În acest sens, informatorii ”ERDO IOAN”, ”KISS IOSIF”, ”TOMESCU” vor fi instruiți să discute cu conducerea comunității baptiste Oradea și să-i ceară lui OLAH LIVIU să nu mai efectueze deplasări în bisericile baptiste maghiare, întrucît în predicile pe care le ține, inspiră credincioșilor să activeze pe linia curentului ”Treziții Domnului”.

I 98421/2 f. 143-144 Georgescu – Tot Gheorghita Nicolae

Vol 1. f.24

1/00219 – 27 VII 1978 Mr. Gulyas P.

S. Petrescu

C. ….indescifr

Culte secte

Despre Olah Liviu se spune că în ultima vreme a misionat pe la Reșița și Caransebeș, unde spune că nu a primit viza de intrare în America, dar că așteaptă.

Alte comentarii sunt că el nu ar mai vrea să plece, dîndu-și seama că acolo nu va fi așa apreciat cum a ajuns în România, dar nu știe ce ar trebui să facă să-și revină la situația normală.

Alte comentarii sînt că frații Popovici din America: Alexa și Pitt au aranjat cu Ambasada Americană să nu-i deie intrarea ca fiind un om răzvrătit. Pentru faptul că a luat legături cu Pascu Dănilă, ca să lupte contra Popovicilor, aceștia l-ar fi aranjat să nu poată primi intrarea în America.

În tot cazul, aripile lui sînt lăsate în jos la ora aceasta ne mai avînd aureola din Oradea.

Timișoara 26.VII.1978

Ss Petrescu

f.24 vs.

…/

Sarcini

Sursa a fost instruită să mai afle date cu privire la O.L.

Să vadă cum acționează la care bis. Face propagandă religioasă.

f.25

INSPECTORATUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL

MINISTERULUI DE INTERNE

STRICT SECRTET

Ex. Nr. 1

Nr. ”S”/ MD/ 007772/263

Din 27.05. 1978

N O T A

Sursa organelor noastre vă informează că Dr. PETCU GHEORGHE str. Almajului nr. 20, a relatat lui MIHOC DANILA com. Prilipeț jud. Caraș Severin despre unele neînțelegeri iscate între tinerii de la biserica nr.1 baptistă și fr. TRIFU. Tineretul l-a invitat pe fr. TON la biserica lor, dar fr. TRIFU a contramandat invitația deoarece ”Fr. TON s-a coalizat cu cei ce cer drepturile omului, cu PAUL GOMA, că fr. TON face politică și încă alte lucruri”. Acest fapt a revoltat tineretul care a cerut excluderea definitivă a fr. TRIFU, dar acesta și-a cerut ”iertare, spunînd foarte blînd, mieros, cu glasul tremurînd că toată lumea greșește și a greșit și el și a cerut iertare cu lacrimi în ochi tinerilor, că el a suferit mult și din cauză că ”a fost bun” (nu știu ce bunătate a avut el?) a fost mutat disciplinar din Iași și din Brăila – iar tinerii l-au iertat.”

Numitul PETCU Gh. arată de asemeni felul în care frații se ajută între ei la construirea unei case, ajutoare mateiale pentru familiile cu mulți copii, a bolnavilor, etc….

”Fratele LIVIU OLAH cu familia a primit pașaport pentreu America… Este vorba să plece luna viitoare. Înainte de a pleca el merge peste tot să predice unde a fost chemat și unde a promis… El spune că fratele PITT i-a făcut chemare și că i-a asigurat în California în Los
Angeles
și un post de pastor și că are asigurat și o locuință confort A. El este fericit și a spus că acum are posibilitatea să vorbească prin undele radio la tot globul pământesc, că fr. PITT e bătrân și că fr. LIVIU o să-i ia locul”.

Obs. Propun predarea notei la serv. I/A/GP

SEFUL SERVICIULUI,

SS.

f. 27

25 IV 1978

Mr. Gulyas P (avel)

S. Duțescu

C. ….

Culte Secte

Sursa vă informează următoarele cu privire la Olah Liviu.

Duminică în ziua de 16.04./78 sursa a fost în biserica din Făget unde l-a întâlnit pe Olah Liviu. Sursa cînd a ajuns la Făget era ora 10:30 și cînd a intrat în biserică Olah predica. În predica lu spunea:

Frații mei că cel mai mare păcat pe care îl avem noi este frica. Noi avem frică de al sluji pe Dzeu în sensul că ne este frică să nu ne ia carnetul de preicator. Că nu-i convine statului că sîntem credincioși și ne este frică să ne manifestăm că o să pierdem serviciu, că nu avansăm în funcție, că sufere copiii noștri în școli și în așa fel noi mereu cedăm și ne este frică să ne opunem la ceia ce statul nostru ar vrea și în acest fel nu sîntem credincioși și ne pierdem sufletul. Apoi Olah Liviu a anunțat că după masă va fil la Sintești la biserică.

După terminarea serviciului din biserică sursa a stat de vorbă cu Olah și a spus sursei că el este urmărit unde merge dar nu-i pasă de nimeni că cei fricoși pierd și că el are curaj să vestească evanghelia și în cadrul ședinței de partid pentru că numai de Dzeu îi este frică. Mai spunea că toți cei ce a ucarnet vor merge în iad și îndemna pe sursă să meargă să predice evanghelia fără carnet că D-zeu nu cere carnet și să ne împotrivim celor care ne dă carnet.

f.28

După ce sursa sa despărțit de Olah sa urcat în mașina lui Laurențiu Petrică din Sintești care este membru în biserica din Sintești.

Sursa a fost invitată la masă la un membru din biserica din Făget cu numele Pîrvoiu Ioan și acesta a spus sursei că Olah Liviu a ținut servicii vineri seara în Sintești, sîmbătă seara în Bichigi și Făget, duminică dimineața în Făget și după masă la Sintești.

Mai spunea că sîmbătă seara Olah Liviu spunea membrilor din Făget că se se aștepte puțin că el are multă literatură a făcut niște lucrări cu privire la căsătorie și la purtarea pe care trebuie noi să o avem în cult și multe altele scrieri numai că acolo unde le-a dat la tipărit nu sînt gata dar sînt de o mare bogăție și crede că vor căpăta mulți aceste lucrări. Apoi spunea că a contribuit cu bani pentru Olah și sa făcut o sumă destul de mare pentrucă spunea frații că el nu are servici și trăește din milă că statul nu-i dă serviciu după pregătirea pe care o are.

Timișoara 24.04/78 Duțescu

f.30

M.I

Primit: Col. Banciu Ioan

Sursa: ”Păstorul”

Data: 17 martie 1978

NOTA INFORMATIVĂ

De la BUNACIU OTILIA, sursa a aflat că TON IOSIF și OLAH LIVIU, după ce au ținut la București în Biserica din Mihai Bravu o săptămână de evanghelizări, în fiecare seară, între 12-19 februarie 1978, au ținut evanghelizări în fiecare seară la Iași, iar acum se pregătește să facă același lucru la Cluj, în Biserica ”Iris” unde este pastor VASILE VADAN.

Se pare că scopul principal al acestor evanghelizări, este ”popularizarea”, adică ei doresc să facă lucruri ieșite din comun pentru a se vorbi despre ei. De asemenea, se pare că ei fac aceste lucruri, pentru a cîștiga bunăvoința și sprijinul credincioșilor, întrucît le este frică de o hotărîre de disciplină a conducerii cultului, care urmează dă fie luată la întrunirea cu pastorii.

Pe de altă parte, sursa a aflat că TON IOSIF ar fi comunicat de la amvonul Bisericii nr.2 – Oradea, că: ”… întrucît și-a dat seama că frățietatea din țară are nevoie de prezența și ajutorul său în aceste momente grele pentru viața cultului, a hotărît să renunțe la plecarea la studii în Anglia”…

Se pare că și-a dat seama că a făcut o prostie anticipînd că ”va pleca în mod sigur”, și ca să pareze o eventuală neaprobare, a făcut această comunicare.

”Păstorul”

N.S.

TON IOSIF își pregătește terenul pentru a avea apărători în cazul cînd conducerea cultului va decide măsuri împotriva sa. Am atras ateția la I.J. Cluj și I.M.B. –Securitate, să-i urmărească atent reacția și acțiunea legăturilor lui, pentru a preveni activități ostile. I-am atras și informatorului, atenția în același sens.

Colonel,

Banciu Ioan

f.50

NOTĂ

….

Vei ști că în bisrica nr.3 de aici, biserica noastră trece prin mari încercări. A venit aici fratele Românu, Bălean și Trifu și au oprit biserica unde au ținut o ședință în care au spus ca să nu mai primim pe fr. TON și fr. OLAH la biserică să predice și s-a făcut mare tulburare că azi nu i s-a dat nici cină. Biserica le-a spus că sîntem gata să renunțăm la ei și nu la frații TON și OLAH, iar acum seara a sosit nu știu de unde fr. OLAH și a citit de la I Împ. Cap. 18-1,40 ”Ilie înaintea lui Ahab.” Tot poporul a fost îmbărbătat și a plîns de bucurie. Am început serviciul de evanghelizare cu rugăciune și am terminat tot cu rugăciune. S-au rugat mulți frați și multe surori, nu știu ce va urma pe viitor, dar acum tulburarea e mare. Luptați-vă și voi, lupta ce-a bună….”

f. 53.

23029/00116/22.09.1977.

STRICT SECRET

Sursa: ” VULTUR SABIN”

Primit: mr. Gavra Vasile

NOTA INFOMATIVĂ

COPIE

Sursa informează că în ziual de 14 sept. 1977 a venit la dînsul un prieten de al său din orașul Caransebeș pe nume OPREA ROMULUS din str. 17 Nov. Nr. 38, care i-a spus următoarele:

În sînul bisericii baptiste din Caransebeș a izbucnit un scandal pe considerentul că o parte din membrii comit. Bisericii în frunte cu NEGREI ACHIM, MUGINA NELU, MIHUT MARTIN, FRANT PETRU, CURUTIU TEODOR, OLARIU NICOLAE, dirijorul corului TELEAGĂ IOAN, ALBAI RADOI, MIHUT MIHAI, SCHIOPU DUMITRU, au avut o atitudine dușmănoașă creînd o stare de agitație nesănătoasă cu scopul de a discredita organele locale ale puterii de stat prin nerespectarea dispozițiunilor, amenințarea cu intervenții la diferite organizații religioase de peste hotare, precum și la intervenția postului radio dușmănos ”Europa Liberă”.

Cum s-a manifestat această atitudine:

În localitatea Oradea există un fost pastor baptist pe nume OLAH LIVIU căruia datorită manifestărilor sale dușmănoase, anticosciale i s-a ridicat deptrul de a mai fi pastor si de a ține diverse predici. Acest element indezirabil a fost atenționat în nenumărate rânduri de organele de resort de partid și de stat, dar acesta a rămas consecvent atitudinii lui dușmănoase jicnind prin atitudinea și vorbele sale pe tov. Prim secretar BLAJOVICI PETRU.

Pe acest element dușmănos OLAH LIVIU, s-au găsit cei de mai sus să-l invite la Caransebeș pentru a predica de la mvonul acestei biserici, cu toată opoziția celorlalți membri ai bisericii baptiste care la rîndul lor au fost amenințați în diferite feluri, cum a fost chiar OPREA ROMULUS care a fost făcut trădător și vîndut organelor de stat.

La participarea la predica lui OLAH LIVIU a asistat și L PÎRNECEA Ins. Cultelor pt. Jud. Caraș-Severin care ulterior ia atras atenția într-un număr de 45 puncte amintite doar 5 au avut o tangență cu biblia, iar restul au avut un caracter antidemocratic și antiștiințific, dar acesta la rînsul lui a fost insultat spunîndu-i-se că dînsul ca necredincios nu cunoaște perceptele biblice.

Numiții de ma isus, din Caransebeș, nu s-au dat înlături ca să-l jignească chiar și pe Col. MATU, Cdtul garnizoanei M.I. din Caransebeș, afirmînd că dacă le face greutăți și șicane cu practicarea cultului lor, își va auzi numele difuzat la postul de radio ”Europa Liberă”. Cuvinte asemănătoare le-au adresat și Mr. CIMPEANU IOAN din Miliția Caransebeș.

Conducerea regională a comunității baptiste a încercat ca să ia unele măsuri împotriva recalcitranților trimițînd la Caransebeș pe președ. Comunității BALEANU GHEORGHE, vicepreședintele TURCU, pastor în Lugoj și pe secretarul comunității TRIF dar nici aceștia nu au putut rezolva nimic, fiind la rîndul lor amenințați și insultați

f.53 vs.

La fel a fost insultat și TEPERDEL, insp. Cultelor jud. Timiș.

Dar nu numai de această agitație nesănătoasă se fac vinovați cei de mai sus ci și de abateri de la legalitate, așa cum a făcut OLARU NICOLAE care fiind plecat într-o călătorie în Cehoslovacia a adus de acolo un mare număr de BIBLII, date de organizațiile baptiste din acea țară și probabil primite din S.U.A. pt. A fi predate gratuit, dar pe care acesta le-a vîndut cu prețul între 250-300 lei buc. Acum se află plecat din nou în Cehoslovacia și cine știe ce mai face și ce mai aduce.

Sa mai menționat că numitul OLAH LIVIU are depuse actele pentru plecarea sa definitivă din țară în S.U.S. și că la fel ca și un alt element indezirabil, TON IOSIF, au mai trimis, se spune, corespondență la postul de radio ”E.L.” și că ambii și-au făcut studiile cu ajutorul organizațiilor baptiste americane la Universitatea Oxford din Anglia.

O situație similară cu cea din Caransebeș a fost și la biserica baptistă din Lugoj, cînd cu ocazia decesului unui baptist, TASITU, a fost solicitat de o parte din membri de conducere ai bisericii baptiste Lugoj să ia cuvîntul numitul OLAH LIVIU, care cu toată opoziția înverșunată a pastorului din Lugoj, TURCU, care i-a interzis să ia cuvîntul, totuși OLAH LIVIU, la cererea unor membri influenți ca TEPES, MURARIU PETRU, JURCOVICI, etc. A luat cuvîntul, iar ulterior pastorul TURCU a fost admonestat pentru că nu ia permis lui OLAH LIVIU participarea sa.

Confidentul sursei, numitul OPREA ROMULUS din Caransebeș și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește activitatea și comportarea celor menționați mai sus, care fie în mod inconștient, fie deliberat caută să provoace prejudicii morale atît comunității baptiste cît și poporului nostru.

Ss ”VULTUR SAVIN”

F.57 (rezultă că ”MUNTEANU ANDREI” este pastorul Turcu Teodor din Lugoj. Confirmare și în f. 72, 79)

Nr.24973/007/03.11.1997

STRICT SECRET

Sursa: ”MUNTEANU ANDREI”

Primit: Mr. Gavra Vasile

NOTA INFORMATIVĂ

COPIE

Știu mai nou despre LIVIU OLAH că are cerere de emigrare în S.U.A. și e optimist că va primi de la utoritățile noastre răspuns pozitiv.

În ziua de 23 sept. 1977 a venit în biserica noastră din Lugoj și l-am pus să predice la serviciul divin de seara. Eu personal nu l-am invitat. L-a invitat probabil unul din prietenii săi de la Lugoj. N-am procedat ca în ziua de 6 iunie 1977 cînd nu l-am pus să vorbească în cimitir, ca să nu se repete aceeași întîmplare nedorită de nimeni, afară numai de dînsul și de cîțiva care îi cîntă în strune.

……

Același lucru s-a întîmplat și în biserica din Reșița unde oamenii lui OLAH și a lui TON, au reușit să alunge pastorul lui SCÎNTEIE GHEORGHE din biserică, lucru nemai întîlnit în bisericile baptiste.

f. 143

MINISTERUL DE INTERNE

Primit : Cpt. Zapodeanu Aurel

Sursa: ”Georgescu”

Locul: Hotel ”Victoria”

Data: 17 dece. 1976 nr. 001337/003

NOTA INFORMATIVA

În ziua de 16 decembrie a.c., sursa a stat de vorbă cu ISIF TON la domiciliul acestuia din Ploiești, str. Șoimului nr. 2. TON a explicat sursei că după nunta de la Arad a plecat la Oradea unde s-a întîlnit cu BARBATEI P. și cu OLAH LIVIU. BARBATEI a spus lui TON că a fost chemat de Departamentul Cultelor și s-a discutat acceptarea sa ca secretar General punîndu-se niște condiții printre care: rezolvarea alegerilor de la comunitățile din Cluj și Oradea. La comunitatea din Cluj, lucrurile s-au rezolvat prin alegerea lui HUȘAN MIHAI ca președinte. La Oradea ei s-au întîlnit într-o zi de luni și au discutat problema mutăriii lui OLAH de la Oradea. OLAH a recunoscut că și-a terminat stagiul în Oradea, că de aprozimativ un an bate pasul pe loc și vrea să plece. Însă are o răspundere față de ceo din comunități. Că OLOH LIVIU acceptă dacă Consiliul de Stat îi dă acord negativ să plece din Oradea. Lucrul acesta i-a fost comunicat de Tovarășul SORIN verbal așa că a acceptat sp renunțe la Oradea și să plece la Timișoara.

Numitul DAN IOAN a trimis vorbă lui TON ca să vină urgent la Cluj, că sînt niște probleme foarte grave. TON nu s-a dus la Cluj. TON a spus sursei că s-a înaintat o listă la Departament, unde s-au propus cîte doi contracandidați pentru postul de președinte. MARA CORNEL – care nu are șanse pentru că i se destramă familia, soția l-a părăsit și a plecat la Timișoara și GRECU, pastorul bisericii din Curtici care are șanse, ei grupul TON, SARACU, BRINZEI, TALOȘ vor să-l întîlnească în prealabil să-i pună condiții, dacă nu închide filialele, dacă nu va lua nici o hotărîre înainte de a-i consulta și dacă se va interesa de problemele ce le au copii credincioșilor în școli și la universități.

(vs.) TON a explicat sursei că aseară a avut loc un comitet de disciplină a cultului care, probabil că va lua în discuție problema NICULESCU, cu care sursa i-a spus lui TON că nu este de acord că-și face din problemele personale niște motive de a atrage un cult întreg. TON a discutat problema congresului și a viitorului cultului, în sensul că sînt bucuroși că au reușit o serie de lucruri, și că restul le lasă pentru pînă peste trei ani.

TON a spus sursei de două scrisori care circulau, una scrisă de JEAN STAUSKI și una de SLEV MACAVEI, că el nu se vede afectat de ele căci unde se duce are cîmp deschis să predice.

TON spune că dacă va fi ales altul director în locul lui BUNACIU, el o să vină profesor la Seminar. În seara zilei de 16. dec. a.c. fiind la familia URSAN, sursa a aflat că relațiile între TON și familia URSAN s-au răcit mult. TON i-a explicat sursei că toate s-ar datora unei fraze spuse de fetița lui la telefon cum că ”dacă PUICA fata lui URSAN își face unghiile nu este pocăită – URSAN însă a explicat sursei că TON face gafe că se lasă influențat de niște oameni care nu țin la el care au o doctrină neacceptată printre baptiști ca POPESCU AUREL – universalist și un ”fotograf” care a căutat să-și facă de cunoscut numele peste hotare cum că l-ar fi ținut pe TON la el în timpul postului și dorind să întărească lucrul acesta a scris și în țară. Tot URSAN a spus sursei că, un tînăr seminarist a fost într-o seară la NICULESCU și i-a comunicat că studenții de la Seminar nu mai acceptă să se întreprindă acțiuni în umele lor și ei să nu știe nimic.

”Georgescu”

N.O.

Materialul se confirmă prin alte informații ce le deținem.

TON IOSIF este lucrat prin dosar de urmărire informativă de către noi;

OLAH LIVIU este lucrat prin DUI de către I.J. Bihor-Seciritate

URSAN PETRE, este urmărit prin DUI ”FRAȚII”de I.M.B.-Securitate;

Cu ocazia întîlnirii, informatorul și-a exprimat părerea că OLAH LIVIU, nu trebuie

mutat ca pastor la Timișoara, deoarece are foarte muți adepți și în acest mod va crea noi probleme organelor de stat, că este bine ca OLAH LIVIU să fie mutat la Reșița sau în altă localitate, unde nu există Centru universitar.

Informatorul a primit următoarele sarcini:

Îl va contacta la domiciliu pe POPESCU AUREL și NICULESCU PAVELstabilind

care sînt preocupările lor actuale și intențiile de viitor, (f.144) după ce ”postul” lui TON IOSIF nu a avut succesul scontat. Va stabili cum a trimis NICULESCU PAVEL ”apelul” la ”Europa Liberă”. Va căuta să-i tempereze pe cei doi, de a mai desfășura acțiuni de natură să producă tulburări în cult, spunîndu-le că mai mulți baptiști discută în acest mod. Va stabili care este opțiunea lor în legătură cu viitoarea conducere a cultului, ce urmează să fie aleasă la Congres.

– Va vizita la sediul comunităților baptiste București, unde va lua contact cu SARAC IOSIF, TALOȘ VASILE, BRÎNZEI V., și în discuții, va stabili poziția lor față de TON IOSIF, în legătură cu ”postul” pe care l-a ținut, dacă intenționează să-l susțină în continuare. Le va spune că din constatările sale ca specialist. TON IOSIF a trecut și trece prin depresiuni psihice și uneori nu mai are control;

– Va vizita Seminarul baptist, unde va lua contact cu directorul Seminarului BUNACIU IOAN, de la care va căuta să afle care este starea de spirit în cadrul seminariștilor în urma ”postului” ținut de TON IOSIF.

Să-l asculte pe BUNACIU IOAN, în discuțiile și criticile pe care le aduce lui TON IOSIF, NICULESCU PAVEL. Dacă BUNACIU IOAN îi va aminti de scrisorile lui SLEV MACAVEI din Arad și JHEAN STAWENSCHI din București să caute să afle ce argumente au folosit împotriva lui NICULESCU PAVEL, în urma ”apelului” transmis de ”Europa Liberă”.

– De asemenea, va căuta să intre în contact cu MOT DOREL, profesor la Seminarul baptist, urmînd să stabilească care este atitudinea lui prezentă față de TON IOSIF.

– Informatorul să-i facă o vizită socrului său DAN IOAN din cluj, pentru a stabili ce probleme grave sunt în Cluj, de l-a invitat pe TON IOSIF.

Menționez că ”GEORGESCU” nu cunoaște nimic din acțiunile lui DENES FRANCISC din Cluj. Informatorul și-a exprimat dorința ca să participe și el ca invitat la viitorul Congres baptist. I-am indicat să discute cu MARA CORNEL și ȚUNEA IOACHIM, acest lucru. În legătură cu TON, să stabilească dacă are preocupări pentru viitor de a redacta memorii sau alte materiale. Aspectele din notă vor fi exploatate de către noi pentru a amplifica divergențele dintre TON și URSAN, conform planului de compromitere. De asemenea, vom lua măsuri de a-i ridica prestigiul informatorului și să-l sprijinim ca să participe la Congres. Extrase de pe notă vor fi trimise spre exploatare la I.J. Bihor și I.M.B. – Securitate

Cpt. Zpodeanu Aurel

f.145

Primit: Lt. Col. Seres I.

Data: 10.XII 1977 002403/0018

Notă

Sursa vă informează că în urma sarcini primite, a căutat să influențeze ca Olah Liviu să renunțe a funcția sa și să plece din Oradea, pentru a nu răscula autoritățile în capul baptiștilor.

Discuția a fost foarte aprinsă pt. că Olah a încercat să se opună și să arate că Dumnezeu a cerut să vie el în Oradea ca pastor, – dar nu știe ce să facă pt. că Consiliul de Stat nu dă răspuns la cele 400 de semnături făcute de biserica din Oradea.

Sursa la convins pînă la urmă pe baza datelor biblice, Olah nu a cedat, apoi sursa a spus că va merge la Timișoara și va cere comunități să cheme pe soția în fața comitetului casă dea și ea relații cu privire la nesupunerea lui (a lui Olah).

Olah a stat pe gînduri și a spus – am să meditez și la ședința comunități baptiste Oradea ce va avea loc în 14XII a.c. voi spune în public față de pastori că voi pleca din Oradea, dar î-mi este frică ca cei 1200-1500 baptiști din biserica mea să nu se răscoale și să facă o greșeală și să fie arestați care va.

Sursa, (:) tu să fii foarte atent nu cumva org. de sec. Să nu-ți pună ție în cîrcă acțiunea lor; Oah (:) de aceasta îm-i este și mie frică!

Olah: eu voi pleca, dar nu cumva pastori să se ridice în ședință în capul meu.

Sursa: frate eu te rog pt. că eu vreau numai pace și binele tău.

Oradea:10 Deceb. 1976

Faur

Cnf. F. 150 și 151 ”CRIȘAN” este Tanc Aurel, ”IONESCU” este Covaci Nicolae

Conf. F.134 probabil ”FAUR” este Lasca Ștefan cu excepția posibilității situației ca ”FAUR” să fi tras cu urechea la convorbirea lui Lasca printr-un telefon unde putea auzi ce spun amândoi, vezi nota de mai jos.

f.134

Primit: Lt. Col. Seres I.

Sursa ”Faur”

Data: 21.01.1977 002403/0022

NOTA

Azi 21 ianuarie 1977, numitul LASCA STEFAN, responsabilul bisericii Baptiste nr.2 din Oradea, a vorbit la telefon cu TON IOSIF din orașul Hațeg și i-a comunicat că situația baptiștilor din Oradea este foarte critică din două motive și anume:

– așa cum v-am comunicat ieri, conducera Consiliului Popular nu vă acceptă nici cum să veniți la Orada – adică Ton Iosif să ocupe funcția de pastor la bis. 2.

La ceasta TON IOSIF a răspuns, primu secretar se amestecă în problema bisericii în mod ilegal și pentru acest motiv voi să nu țineți cont de cea ce spun ei, ar însemna că biserica să aleagă un ateu în funcție de pastor, acest lucru ar conveni lor, voi să nu vă supuneți.

Ton spune în continuare că sa consultat cu SERAC IOSIF din București și acesta a dat indicații, comitetul biserici să nu țină cont de indicațiile date de cei de la Consiliu și voi așa să procedați cum eu spun.

– În al doilea rînd spune LASCA lui TON, că o mare zarvă sa produs, pentru că uni vor să-l tragă la răspundere pe COVACI N și el șa dat dimisia din functie ca pastor, pentru a scăpa de răspundere. Gruparea care luptă împotriva lui COVACI susține și faptul că ȚON IOSIF să nu vie în Oradea.

În urma acestor discuții purtate cu LASCA. TON IOSIF a dat următoarele indicații:

Pentru ziua de 22 ianuarie a.c. orele 18 că LASCA ȘTEFAN să convoace o sedința de comitet largită la Bis.2 din Oradea, unde să invite peste o sută de persoane, care se împotrivesc ca el să fie pastor in Oradea pentru a le lămuri că nu-i bine ce fac.

Să se convoace sedinta – pentru darea de seamă a biserici pentru 23 ianuarie, unde se va face alegerea lui TON IOSIF ca pastor a biserici din oradea.

Faur

MĂSURI: sa raportat la Tov. Lt. Col. Banciu care a ord. Să comunicăm aceste date la Împuternicit și el să le raporteze la tov. NENCIU la Cluj pt. a dispune măsuri ca TON să nu vie la Oradea.

f.137

Primit Lt. Col. Seres Ioan

Sursa ”Faur”

Data: 6 ianuarie 1976 002403/002

NOTA

Sursa vă informează că în ziua de 4 ianuarie a.c. a sosit la Oradea TON IOSIF cu familia si a fost cazat de biserica baptistă la o familie cu numele de MIHUT FLOARE din Orada str. Italiană.

În seara zilei de 5 ianuarie Comitetul biserici baptiste nr.2 din Oradea, au cerut lui TON IOSIF să le dea răspuns dacă acceptă sau nu să vie in Oradea ca pastor. TON lea spus că a discutat cu cei competenți în această problemă – sa referit la BARBATEI, TALOȘ, BRINZEI și SARACU din București – și sa rugat la dumnezeu care ia prevestit să accepte functia de pastor la Oradea, astfel că el acceptă venirea sa în Oradea, cu condiția să i se asigure cele solicitate și anume.

– Dacă va fi ales de congres ca profesor la seminar, atunci să i se asigure transportul la bucurești de cite ori este nevoie, pat vagon sau avion.

– Să i se asigure locuinta in Oradea.

Comitetul biserici a fost deacord cu cele solicitate de Ton si le-a spus că ei le stă la dispoziție.

Azi 6 ianuarie a.c. TON IOSIF a plecat undeva in provincie la ceva biserica baptista, pină inprezent nu cunosc unde.

Am auzit că TON IOSIF va sta in Oradea pina luni seara /10 I. 1977/

TON IOSIF dupa sedinta de comitet a ținut o predică în biserică si toti cei prezenti au fost foarte mutumiti de felul cum au vorbit.

Oradea la 6 I.1977

Faur

N.B. Cei menționati in notă sint urmariti in prob. Baptist, copia notei va fi inaintata la Dir. I.a-

Lt. Col. Seres Ioan

f.158 pg 2 proces verbal 20 ian .1977 Com Bapt Tim,..Băleanu președinte, Trif Ioan secretar comunitate Timișoara

f. 161 ”HOREA VASILE” DIN PERSONALUL COMUNITĂȚII ARAD

I 98421/2

f.44

Ministerul de Interne Strict secret

Inspectoratul Județului Bihor ex. Nr.2

Nr.I/2/RA/0088.102 din 2 VIII, 1976

Către

MINISTERUL DE INTERNE

DIR. I

BUCUREȘTI

Raportăm că prin rețeaua informativă din rîndul cultului neoprotestant baptist am obținut informații, încă în cursul lunii aprilie a.c. , din care rezultă că comunitatea baptistă din Oradea, la inițiativa pastorului baptist OLAH LIVIU, intenționează să organizeze botezarea a peste 70 persoane în rîul Crișul Repede, pe raza municipiului Oradea.

La acest botez, pe lîngă membrii cultului de pe raza județului Bihor, au fost invitați să participe și credincioși din alte județe din țară și anume: Arad, Baia Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Satu-Mare, Sălaj, Timiș, Caraș Severin și altele.

Despre această situație a fost informat și Comitetul județean de partid Bihor.

Ca urmare a indicației conducerii superioare de partid și a hotărîrii secretariatului Comitetului județean de partid de a se contracara această acțiune propagandistică de natură a crea tulburarea ordinei publice și nemulțumiri în cadrul celorlalte culte, organele locale au luat măsuri ca în ziua de 27 iunie 1976 (dată fixată pentru ținerea botezului) în zona prestabilită, să se organizeze manifestări cultural-sportive în cinstea semicentenarului Crucii Roșii din R.S. România.

Concomitent, organul nostru a luat măsuri ca prin intermediul rețelei informative din problemă, să influențeze conducerea comunității de a renunța la această acțiune, mai ales că în urma întrevederii care a avut loc în ziua de 25 iunie a.c. între tov. Prim-secretar PETRE BLAJOVICI și conducerea comunității baptiste, pastorul OLAH LIVIU s-a menținut pe poziția de a oficia botezul în locul stabilit.

Ca urmare a măsurilor combinative realizate prin informatorii „CRIȘAN”, „KISS”, „SĂNDULESCU”, s-a reușit influențarea membrilor comitetului de conducere a comunității baptiste [f.44 vs.] Bihor de a renunța la acțiunea inițiată de OLAH LIVIU.

Astfel, în ședința din 26 iunie a.c. comitetul de conducere a hotărît ca botezul să aibă loc în biserica baptistă nr.2 din Oradea și nu în apele Crișului Repede, întreprinzînd și măsuri de anunțare telefonică a unor pastori dein alte județe de această hotărîre.

Datorită atitudinii refractare și instigatoare de care a dat dovadă pastorul OLAH LIVIU, la inițiativa conducerii organelor județene, Departamentul Cultelor a decis retragerea autorizației de funcționare și a carnetului de pastor al acestuia, ridicîndu-i calitatea oficială de pastor al cultului baptist.

Toate aceste măsuri au dus în final la prevenirea realizării acțiunii și ținerea botezului în incinta bisericii.

Raportăm că la acest botez, pe lîngă credincioșii baptiști de pe raza județului Bihor, au aprticipat un număr mare de credincioși și din alte județe, transportarea lor realizîndu-se, atît cu autoturisme proprietate personală , cît și cu autobuze taxate de intreprinderile de transport O.J.T. și birourile de turism pentru tineret. Astfel de autobuze au fost taxate la Arad, timișoara, Deva, Zalău, Satu-Mare și Reșița.

Informațiile obținute pînă în prezent, confirmă faptul că contracararea acțiunii inițiate de pastorul OLAH LIVIU – cunoscut element fanatic – a avut efect compromiterea acestuia, prin pierderea prestigiului de care s-a bucurat în rîndul credincioșilor.

Menționăm că în renunțarea la oficierea botezului în rîul Crișul Repede un rol pozitiv l-a avut și pastorii – ȚON IOSIF din Ploiești și COVACI NICOLAE din Oradea, care în discuțiile purtate cu OLAH LIVIU – au subliniat faptul că realizarea „unei asemenea manifestații de proporții fără autorizarea organelor locale este nelegală și ca atare trebuie renunțat la ea”.

De altfel, ȚON IOSIF în predica ținută în ziua de 27 iunie a.c. la biserica nr.2 Oradea, a scos în evidență în fața celor prezenți că bine a hotărît comitetul de conducere a comunității în ședința din 26 iunie a.c. de a renunța la acțiunea inițiată întrucît realizarea ei contravenea legilor statului, ceea ce nu este permis credincioșilor baptisti care sînt chemați să respecte legile țării. Într-o discuție purtată cu o sursă a unității noastre ȚON IOSIF a afirmat că OLAH LIVIU este un element fanatic, impulsiv care de multe ori comite acte necugetate și că nu vede realizarea dorinței de a deveni „conducătorul spiritual a comunității baptiste din R.S. România”.

În prezent, OLAH LIVIU se află în municipiul Timi-[f.45] șoara, unde depune străduință pentru a obține funcția de pastor.

ȘEFUL SECURITĂȚII

Lt. Col. ȘEFUL SERVICIULUI

Sima Traian lt. Col.

Mihuța Nicolae

f.48

NOTA

28.VI.1976

Privind măsurile intreprinse în vederea

contracarării acțiunii de oficiere a unor

botezuri inițiată de comunitatea baptistă

din Oradrea în rîul Crișul Repede

Prin rețeaua informativă din cadrul comunității au fost luate măsuri pentru renunțarea la această acțiune și determinarea în acest sens a pastorului baptist OLAH LIVIU.

Rețeaua informativă a avut influență pozitivă asupra comitetului de conducere, fapt ce a contribuit la determinarea lui OLAH LIVIU în ziua de 26 VI a.c. de a declara că renunță la acțiunea inițiată de el.

– în dimineața zilei de 27.VI. a.c. au fost introduse în zonă echipe de ofițeri de securitate și miliție, cu scopul de a contracara acțiunea, în cazul în care, cu toate măsurile intreprinse ar fi avut loc. Avînd în vedere faptul că comitetul de conducere al comunității în ziua de 26.VI.a.c. a hotărît ca botezul să aibă loc în incinta bisericii baptiste nr.2 din Oradea, unde se știa că vor fi prezenți un mare număr de cetățeni, printre care și din alte județe din țară, au fost luate măsuri de supraveghere a zonei din jurul acestei biserici, prin echipe de ofițeri de securitate și miliție, aceștia avînd sarcina de a menține ordinea și liniștea publică.

Au fost luate măsuri de împiedicarea intrării în Oradea a unor transporturi mari de persoane, despre care s-a bănuit că vor să participe la această acțiune a bisericii baptiste și care veneau din alte județe. Cu toate acestea, au intrat în Oradea unele autobuze din Arad, Timiș, Hunedoara, cu asemenea persoane. Verificările efectuate asupra legalității transporturilor, au scos în evidență faptul că transporturile au fost taxate legal, (I.T.A. și B.T.T.) cu precizarea că transportarea persoanelor se face la Băile „Felix”…..

f.48 vs (2)…..

Anunțarea în biserică a renunțării efectuării botezului în apele Crișului Repede, nu a atras după sine nemulțumirea în rîndul credincioșilor, într-o bună măsură, și datorită explicațiilor date în predică de pastorul ȚON IOSIF din Ploiești, asupra căruia s-a exercitat influență prin rețeaua informativă și care la rîndul lui, a dus „muncă de lămurire” cu pastorul OLAH LIVIU, influențîndu-l să renunțe la idee.

…….

f.49 După cum afirmă rețeaua informativă, măsura luată față de OLAH LIVIU, a dus la „zdrobirea spirituală a acestuia”, în sensul că se simte copleșit de soartă, însă susnumitul se situiază pe punctul de vedere că și în cazul în care nu i se va reda autorizația de pastor, el va continua să-și desfășoare activitatea în sînul bisericii baptiste, susținînd că „menirea lui este slujirea lui dumnezeu și atragerii oamenilor la pocăință”….

f.138 Primit lt. Col. Sereș

sursa Boroș

data 16.XII.1976

verso Adresa lui Boroș

Str. Bumbacului nr.4 – după denumirea nouă str. Aleia Furajului nr.1, Bl. QA/1D apt. 46, sc.C

f.143-144 – „GEORGESCU” ginerele lui DAN IOAN, deci Nicolae Gheorghiță

f.226 Kiss Iosif str. T.V. 63 – notă informativă – corespondent voluntar

============================================

Atasez mai jos, pentru bucuria multora si zidirea lor sufleteasca un text scris de pastorul LIVIU OLAH si o scrisoare interceptata care arata efectele lucrarii acestuia pe principiile expuse de el in vietile altora. LIVIU OLAH a fost un slujitor al Celui Inviat.

ACNSAS, Dosar i 98421/2 f.276-282.

SECRETUL SUCCESULUI BISERICII DIN IERUSALIM

Acum aproape 20 de veacuri de la apariţia Bisericii noutestamentale din Ierusalim, vrem să dăm răspuns la întrebarea: „De ce atunci se pocăiau cu sutele iar acum atât de puţini?”
Cred că răspunzând la această întrebare, teoretic şi punând apoi în aplicare concluziile la care vom ajunge, vom reuşi ca şi în secolul nostru să avem rezultate asemănătoare, chiar şi mai mari (Ioan 14:12) [„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.”] De la început doresc să pun întrebarea: „Rezultatul bisericii din Ierusalim a fost o întâmplare sau a fost urmarea punerii în aplicare a unor principii sfinte?” Răspuns: „Cum ar putea fi o întâmplare când Dumnezeu ştie de un singur fir de păr care cade din capul meu şi când o vrabie nu cade fără ştirea Celui Atotputernic? Cum am putea vorbi de întâmplare în domeniul spiritual, domeniu care a creat toate legile din toate domeniile vizibile, materiale? Cum ar putea fi întâmplare rezultatul bisericii din Ierusalim, dezvoltarea ei impetuoasă, când Biblia ne spune ‘că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celui ce iubeşte pe Dumnezeu’… (Romani 8:28a).
Însemnează că rezultatul primei biserici din Ierusalim e obţinut pe baza punerii în lucru a unor principii, pe care noi azi le cunoaştem mai puţin şi le aplicăm şi mai puţin.

Eu doresc să afirm hotărât că, dacă pentru cei de atunci care cunoşteau şi aplicau legile marilor renaşteri, reînvieri spirituale, 1+1 fac 2, şi pentru credincioşii secolului XX, pentru noi 1+1 fac tot 2. Adică şi noi vom cunoaşte rezultatele lor practice, ba încă şi mai mari, tot de atâtea ori mai mari pe cât suntem mai mulţi şi mai râvnitori şi mai plini de credinţă pentru salvarea omenirii pentru care a murit Cristos.
I. Prima lege de aur, primul principiu pe care-l descoperim în biserica din Ierusalim la
primele ei începuturi este VIAŢA CURATĂ.
Atât de curaţi erau fraţii şi surorile din Ierusalim, încât păcatul lui Anania şi Safira este pedepsit pe loc cu o moarte straşnică, care înfioară întreaga frăţietate. Dar ce păcat au săvârşit? Crimă, hoţie, jaf, curvie? Nu, nimic din toate acestea! Atunci ce păcat au săvârşit de sunt atât de crunt pedepsiţi? Au minţit!
O minciună?!
Şi pentru o minciună să fie astfel pedepsiţi?
Da, fiindcă atunci biserica era atât de curată încât o minciună (pentru care nimeni nu va merge în rai – Apocalipsa 21:8 ) [Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.] s-a văzut ca o pată neagră pe haina albă, imaculată a primei biserici.
Biserica este înfăţişată ca mireasa lui Cristos, de aceea haina ei trebuie să fie albă, imaculată ca rochia de mireasă. Pe o rochie de mireasă se vede orice pată, oricât de mică ar fi. Aşa s-a văzut minciuna lor, ca o pată neagră, urâtă pe haina bisericii. Dar de ce nu pedepseşte Dumnezeu şi azi minciuna ca atunci? De ce? Pentru că, curăţenia bisericii de azi e foarte departe de curăţenia bisericii de atunci dar tot aşa de departe stăm şi cu rezultatele spirituale, cu numărul de convertiţi.
Dumnezeu nu poate folosi elemente murdare într-o lucrare curată. Iar dacă nu are elemente curate nu lucrează.
Nu-i aşa că renunţi la o mâncare, oricât de bună ar fi şi oricât ai fi de flămând, dacă farfuria, tacâmurile sunt murdare?
Tot aşa, deşi nevoia de a converti oameni este foarte mare, Dumnezeu nu poate folosi creştini murdari, întinaţi.
Ca să înţelegem nevoia de a fi curaţi voi mai da două exemple. La spitalul CFR din Timişoara e o tradiţie: să nu existe nici o complicaţie post-operatorie. De aceea, la acel spital se pune foarte mare accent pe sterilizarea (curăţirea) tuturor aparatelor chirurgicale (de operaţie). Atunci când, foarte rar, se întâmplă o complicaţie post-operatorie, directorul spitalului prof. univ. dr. Pius Brînzei, ordonă sterilizarea completă a sălii cu pricina. Câteva zile în şir în sala respectivă nu se mai fac operaţii, ci numai dezinfectări şi iarăşi sterilizări.
Şi dacă un medic trupesc pune aşa de mare accent pe curăţenie, să nu ne mirăm că Medicul sufletului, Isus Cristos, nu poate folosi instrumente murdare, refuză categoric să le folosească.
Dacă un bisturiu, o pensetă sau un alt instrument chirurgical nesterilizat (necurăţit), poate produce o mare complicaţie, poate chiar moartea, la fel un om murdar, întinat spiritual mai degrabă va infecta pe cei din jurul său decât să-i aducă la Dumnezeu.
Iată una din marile deosebiri dintre biserica din Ierusalim şi bisericile de astăzi. Biserica din Ierusalim era foarte curată, de aceea Dumnezeu a folosit-o pentru salvarea multora.
Fie ca şi bisericile noastre să înţeleagă marea nevoie de a fi curaţi toţi şi de tot, cum spunea Domnul lui Petru (Ioan 13:10) [Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.”]
Mulţi au luat din pilda aceasta curăţenia şi umilinţa pe care Domnul Isus a vrut să le inspire ucenicilor de atunci şi de azi. Unii au rămas însă numai cu coaja învăţăturii: spălarea picioarelor. Dar că nu aceasta a vrut Domnul Isus să-i înveţe pe ucenici se vede şi de acolo că-i zice lui Petru: „Ce fac Eu tu nu pricepi acum”… (Ioan 13:7). Dacă Domnul Isus s-ar fi referit la spălarea propriu zisă, nu ar fi spus lui Petru că nu înţelege, întrucât aşa ceva înţelege şi un copil. E limpede, aşadar, că aici Domnul Isus s-a referit la umilinţă şi curăţenie, să fiu gata să mă umilesc şi în faţa unuia care ştiu că mă urăşte de moarte ca să-l câştig dacă-i cu putinţă pentru Dumnezeu. De aceea Domnul Isus l-a spălat pe picioare şi pe Iuda.
Să fim curaţi ca cei din Ierusalim.
Un ultim exemplu pe care doresc să-l mai dau în legătură cu importanţa curăţeniei spirituale este animalul hermina. Acest animal se vânează pentru valoarea mare a blăniţei lui albe. Pentru a o prinde, vânătorii sapă în jurul vizuinei un şanţ adânc şi lat în care toarnă apă, o agită, apa devine murdară, apoi provoacă animalul să iasă din vizuină. Când hermina e afară din vizuină şi se vede înconjurată de vânători caută să scape, să fugă. De jur împrejur însă fiind şanţ cu apă murdară, pe care nu-l poate sări, preferă să se lase prinsă, apoi omorâtă decât să-şi murdărească blăniţa albă.
Dacă un animal ţine aşa de mult la curăţenia unei haine trecătoare, nu ar fi cazul ca biserica să ţină cel puţin atât de mult la curăţenia hainei sufletului?
Fie ca în privinţa aceasta să învăţăm şi din viaţa lui Iosif, care a preferat puşcăria, moartea decât să se întineze, să păcătuiască.
Să fim curaţi ca cei din Ierusalim ca şi pe noi să ne poată folosi Dumnezeu la salvarea celor pierduţi.
II. O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim este DRAGOSTEA. Ei se iubeau foarte mult. Cronicarii vremii, scriind despre creştini, menţionează: „Iată cât se iubesc de mult”!
Cei din Ierusalim se iubeau aşa cum spunea Domnul Isus: „Să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit şi Eu… prin aceasta să cunoască toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:34,35). Deci dragostea este cartea de vizită a pocăiţilor, dragostea este dovada că sunt pocăit, căci aşa a făcut şi Cristos, dragostea e Dumnezeu. „[A]tât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu”… (Ioan 3:16).
Napoleon, exilat pe Insula Sf. Elena, spunea: „Am dorit să cuceresc lumea prin forţa sabiei dar n-am reuşit; Isus însă a reuşit prin forţa iubirii sale, murind pentru omenire, să cucerească inimile a milioane de suflete”.
Primii creştini erau ca Domnul Isus: iubindu-se cu o dragoste mare unii pe alţii şi având o foarte mare dragoste faţă de cei pierduţi, pentru a-i câştiga pentru Cristos.
În cartea „Quo Vadis Domine” am citit un pasaj foarte valoros în privinţa aceasta. Acţiunea se petrece în grădina lui Nerone, unde ard creştinii trădaţi de un oarecare Croton. În timp ce creştinii începeau să ardă pe ruguri fiindcă i-a trădat, el, Croton, apare în faţa unuia din cei pe care îi trădase, care tocmai începea să fie învăluit de flăcările morţii. Se opreşte în faţa aceluia, îl recunoaşte iar cel din flăcări, Gaius, cu o voce caldă a dragostei îi zice: „te-am iertat”. Aceste cuvinte l-au pătruns atât de adânc şi l-au mistuit atât de puternic, mai puternic ca flăcările rugului pe martir. În aceeaşi noapte, trădătorul devine creştin, căci flăcările dragostei celui ce murea nevinovat nu l-au lăsat în pace până nu s-a împăcat şi el cu Domnul Isus Cristos. E mai bine de altfel să lăsăm ca flăcările conştiinţei de azi să ne ducă la împăcarea cu Cristos decât ca flăcările conştiinţei din iad să ne facă să ne chinuim cumplit, să scrâşnim din dinţi de ce nu ne-am pocăit. În aceiaşi noapte, trădătorul devenit creştin, se predă autorităţilor spunând că e creştin. La început este crezut nebun, apoi i se dă crezare şi este omorât ca martir.
Fie ca dragostea care l-a făcut pe Cristos să moară pentru omenirea în păcat să nu ne lase în pace până nu v-om topi cu căldura dragostei noastre pe cei a căror inimă e nepăsătoare, de ghiaţă pentru El.
Nu inimile reci ale celor din jurul nostru sunt atât de vinovate că nu-L primesc pe Isus ca Mântuitor, ci noi creştinii sec. XX că nu avem dragostea de care vorbeşte apostolul Petru când scria: „să vă iubiţi, cu căldură unii pe alţii, din toată inima” (1Petru 1:22).
Dragostea arzătoare faţă de vecini, colegi, cunoştinţe ne va face să-i ajutăm, să le venim în ajutor cu ce putem şi numai pentru a-i cuceri pentru Cristos.
Iubirea mamei faţă de copil o face răbdătoare, gingaşă, blândă, o învaţă la multe, îi dă putere să crească copilul mare, sănătos.
Fie ca dragostea noastră faţă de cei pierduţi să ne înveţe în fiecare caz în parte ce să facem şi să ne dea şi puterea necesară la aceasta.
S-ar putea ca cineva să se scuze: „nu ştii ce vecin, coleg rău am eu, nu ştii câte rele-mi face, cât mă urăşte”. Să nu uităm în astfel de situaţii ce ne învaţă cuvântul Domnului: „Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri,… dimpotrivă dacă îi este foame vrăjmaşului tău dă-i să mănânce, dacă-i este sete dă-i să bea; căci dacă vei face astfel vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui” (Romani 12:19). Şi apoi, să nu uităm că pe când eram noi vrăjmaşi cu Dumnezeu, Cristos a murit pentru noi (Romani 5:8). Cum n-am meritat să fim iubiţi de Dumnezeu şi totuşi El ne-a iubit, ca adevăraţi creştini, trebuie să-i iubim datorită lui Cristos, care a murit pentru duşmanii noştri.
III. O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim este UNITATEA.
Atunci când suntem curaţi şi ne iubim unii pe alţii cu căldură, se crează şi unitatea sfântă, frăţească. Curăţenia îmbinată cu căldura sufletească uneşte sufletele. Aşa este şi în domeniul material. Când dorim să unim, să sudăm două materiale le vom curăţi mai întâi cu acizi puternici: acid sulfuric, azotic etc., apoi le vom supune la o temperatură foarte înaltă cu aparatul de sudură şi aşa le vom uni, le vom suda.
Domnul Isus Cristos vorbea în rugăciunea Sa mijlocitoare din Ioan 17:21,23 despre importanţa unităţii.
În rugăciunea Sa mijlocitoare, testamentul care îl lasă omenirii, când fiecare cuvânt valorează enorm, în două versete accentuează importanţa unităţii: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis, Eu în ei şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit (Ioan 17:21,23).
Unitatea unei biserici predică prin ea însăşi. Unitatea e o predică fără cuvinte. Aşa cum la Cina Domnului cei ce se împărtăşesc vestesc moartea Domnului, ei spun: „Isus Cristos a murit şi pentru mine”. La fel, atunci când biserica e unitară, cei din lume vor auzi următoarea predică: „Isus Cristos a fost trimis de Tatăl şi pentru mântuirea voastră”.
Fie ca şi fraţii şi surorile din biserica dumneavoastră să fie curaţi şi să se iubească unii pe alţii prin Cristos, şi să fie una, uniţi pentru ca cei din jur să ştie că Isus a murit şi pentru ei.
Unitatea bisericii, practic se realizează astfel: dacă eu sunt una cu Cristos şi fratele e tot una cu Cristos, atunci şi noi vom fi una.
IV. O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim era faptul că: ERAU VORBIŢI DE BINE.
Viaţa fraţilor şi a surorilor din Ierusalim era atât de frumoasă, de curată, de luminoasă, încât norodul îi lăuda în gura mare (Fapte 5:13). Cu alte cuvinte ei trăiau ceea ce ne spune Domnul Isus în predica de pe munte: „aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16).
Dacă din cauza purtării noastre rele Numele lui Dumnezeu este hulit, batjocorit, dacă în loc să ne laude oamenii ne înjură, ne blesteamă şi zic: „Ce, ăştia-s pocăiţi?”, atunci să nu ne aşteptăm la succesul bisericii din Ierusalim.
E bine să facem următoarea experienţă: să întrebăm pe cineva, pe vecini, colegi, ce părere au despre noi, despre pocăinţa noastră, dacă văd în noi adevăraţi pocăiţi sau nu. De vom afla că ei nu ne consideră pocăiţi, nici nu suntem pocăiţi.
Va zice cineva: „Apoi, vecinul, colegul meu urăşte pocăiţii”. Se poate că-i urăşte dar nu trebuie să uităm că duşmanii care-L urăsc de moarte pe Domnul Isus au recunoscut totuşi că El nu are nici un păcat. La întrebarea Mântuitorului: „Cine mă poate dovedi de păcat?”, nimeni nu L-a putut învinui de păcat ci toţi au tăcut.
Chiar dacă vecinul sau colegul de muncă, de şcoală, mă urăşte fiindcă sunt pocăit, va zice: „Îl urăsc fiindcă e pocăit dar îmi place de el fiindcă e un om corect, cinstit.
Dacă vecinul, colegul întrebat nu va declara despre tine că eşti un adevărat pocăit, aruncă-te la picioarele Domnului şi fă ceea ce a făcut şi Petru după ce L-a trădat pe Mântuitorul: a ieşit afară şi a plâns cu amar. Pocăieşte-te în faţa Domnului că şi tu ai fost o piedică în calea pocăinţei altora prin viaţa ta vorbită de rău de oameni.
V. O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim era că se cunoştea că UMBLAU CU ISUS.
Nu fiindcă purtau vreo banderolă, etichetă pe care scria: „Noi am umblat cu Isus”, ci fiindcă cei ce umblă cu Isus au o comportare, o vorbire, o atitudine, un mers cu totul aparte. Petru şi Ioan, în faţa Sinedriului, sunt cunoscuţi că erau fără pregătire aleasă, dar se cunoştea şi aceea că fuseseră cu Isus (Faptele 4:13). [„Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând şi au priceput că fuseseră cu Isus.”]
Cunosc vecinii, colegii tăi dimineaţa la serviciu că tu vii din prezenţa lui Isus? Că umbli cu Isus?
Despre Moise, poporul a ştiut că vine din prezenţa lui Dumnezeu după faptul că faţa lui strălucea ca soarele, fiindcă Dumnezeu locuieşte într-o lumină de neapropiat (1 Timotei:6:16). Isus îi spunea: „Cine mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric şi va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12).
Despre creştinii din primul veac, se cunoştea că umblau cu Isus şi în aceasta era o forţă de atracţie a celor din jurul lor. Oamenii de atunci şi de azi îl caută pe Isus; nu de noi au nevoie ci de El, Mântuitorul. Dar oamenii pierduţi vor veni la biserica noastră în măsura în care se va cunoaşte că-L avem pe Isus, în măsura în care vor vedea că umblăm cu Isus Cristos.
VI. O trăsătură fundamentală a bisericii din Ierusalim era RUGĂCIUNEA.
La înălţarea la ceruri, Domnul Isus a spus ucenicilor să rămână în Ierusalim unde să aştepte coborârea Duhului Sfânt peste ei. Dacă le-a spus să se roage sau nu, nu ştim, dar una ştim că ei se roagă. Se poate spune despre ei ca despre Saul, proaspăt convertit: „Iată că el se roagă” (Fapte 9:11b). Prin aceste cuvinte Dumnezeu îl convinge pe Anania să se ducă la Saul.
După înălţarea Domnului Isus Cristos la ceruri, cei 120 de ucenici timp de 10 zile stăruiesc în
Rugăciune (Fapte 1:14). [„Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune”…] De aceea la Rusalii se produce minunea de care vorbise Domnul Isus la Ioan 14:12: „Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele încă şi mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl”.
Iată că în ziua de Rusalii se întâmplă cele profeţite de Domnul Isus. În urma celor trei ani şi jumătate [de activitate] a lui Cristos se convertesc 500 de suflete iar într-o zi de Rusalii, 3000. De fapt cele 3000 de suflete trebuie să se fi convertit în urma celor 10 zile de rugăciune intensă de câte (aproximativ) 10 ore pe zi a celor 120 de fraţi şi surori. Să facem un mic calcul: 120 fraţi, surori x 10 zile = 1200 om/zile înmulţit cu 10 ore pe zi = 12.000 om/ore rugăciune. 12.000om/ore rugăciune:4 =3000. Iată că cele 3000 de suflete sunt rodul muncii sufletului Domnului Isus şi a jertfei Sale de la calvar dar şi a muncii sufletului fraţilor şi surorilor din Ierusalim.
În acest calcul se adeveresc cuvintele Mântuitorului din Ionan 15:5, „Căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” şi Ioan 15:4, „Mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viţă” dar şi interesul acestei afirmaţii: Cristos nu poate aduce roade fără mlădiţe.
Aceeaşi formulă o putem aplica şi la viaţa Mântuitorului. Pentru uşurinţa calculului să zicem că activitatea Mântuitorului a fost de 1000 de zile şi să zicem că se ruga 2 ore pe zi. În acest caz avem: 1000 x 2 = 2000; 2000 : 4 = 500, exact câţi fraţi sunt convertiţi şi prezenţi la înălţarea Lui la cer. Cifra 4 la care s-au împărţit 12.000 şi respectiv 2000 o putem considera ca o constantă spirituală.
Personal, nu susţin că aceasta este o formulă rigidă, spirituală a marilor convertiri, dar afirm cu toată tăria că între viaţa de rugăciune a Domnului Isus şi rezultatul muncii sufletului Său este o strânsă legătură. În Isaia 53: 11, citim: „Va vedea rodul muncii sufletului Său şi se va înviora”. Legătura dintre rugăciunea apostolilor şi cei 3000 de convertiţi de la Rusalii am văzut-o deja în ce strânsă legătură se află.
Cineva ar putea zice că vorbirea în limbi de la Rusalii a fost cauza succesului. Vorbirea în limbi a fost foarte necesară atunci dar n-a fost decât un mijloc şi nu un scop. Facem şi precizarea că vorbirea era clară, înţeleasă de cei prezenţi care altfel n-ar fi înţeles nimic, deci era necesară, „Fiecare auzea vorbind în limba lui în care s-a născut” (Fapte 2: 6,8).
Ne pare foarte rău, dacă cei ce doar se laudă astăzi cu vorbirea în limbi, nu vorbesc ca la Rusalii, clar înţeles. Deci ei nu vorbesc ca la Rusalii ci ca la Corint. Ne mirăm cum de îndrăznesc să poarte pe nedrept numele pe care nu-l merită, de penticostali, când cinstit ar fi să se numească corintinieni, căci corintinienii vorbeau în limbi neclare, neînţelese. Când apostolul Pavel zice „că spun taine” (1Corinteni 14:2) îşi bate joc de ei, ca Ilie, altă dată pe Carmel, de profeţii lui Baal şi Astarteei, când zicea: „Strigaţi mai tare căci poate e într-o călătorie, sau poate că doarme şi se va trezi” (1Regi 18:27). Adică, cum ar putea să doarmă Dumnezeu să nu audă? E clar că el e ironic la adresa acelor profeţi păgâni, îşi bate joc de ei, de credinţa lor deşartă. În acelaşi fel e vorbirea apostolului Pavel adresată corintinienilor: „Cu duhul el spune taine” (Corinteni 14:2). Cui spune omul taine? Lui Dumnezeu care cunoaşte gândul şi cuvântul până nu ajunge pe limbă? (Psalm 139:4). [„Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.”]
Cei la care ne referim nu merită numele de penticostali şi pentru că apostolii în ziua cincizecimii, la întrebarea ascultătorilor „ce să facem?”, le zic: „Pocăiţi-vă” (Fapte 2:37,38), în timp ce pretinşii, pe nedrept numiţi penticostali de azi, la întrebarea „ce să facem?” nu dau răspunsul cincizecimii/penticostalilor – „Pocăiţi-vă”, ci dau răspuns corintinoan: „Vorbiţi în limbi”.
Într-un cuvânt, scopul zilei Rusaliilor este convertirea celor 3000 de suflete, în timp ce scopul corintinienilor de azi care pe nedrept îşi zic penticostali, este să prindă peşti de la alimentara, adică să zică unuia care s-a pocăit şi l-a primit pe Domnul Isus în inimă ca Mântuitor personal că nu e destul Domnul Isus, că mai trebuie şi vorbiri în limbi.
Adică, ce nu e destul? Nu e destul că l-am primit pe Isus ca Mântuitor? Nu poate El mântui în chip desăvârşit? Ori s-a schimbat între timp Biblia? Au ei altă Biblie? Ştiu ei mai mult ca apostolii? Pot ei mai mult ca Cristos? Îl completează ei pe Cristos?! Îl săvârşesc ei pe Cristos? Îl peticesc ei pe Cristos cu vorbirile lor?
La Rusalii văd că a fost destul Cristos (Fapte 2:37, 38). În Evrei 7:25, văd că Cristos poate să mântuiască în chip desăvârşit, sigur fără să-L ajut eu. În Ioan 14:6 citesc clar acelaşi adevăr. De asemeni în Ioan 6:47, Fapte 4:12; 10:43; 16:30,31. În toate aceste texte se accentuează în mod sublim acelaşi adevăr: că Isus este suficient, că El poate mântui în mod desăvârşit. Sau au cumva corintinienii de azi un Cristos al lor deosebit de cel ce a murit pe cruce şi acesta nu poate mântui decât completându-L eu cu vorbiri în limbi.
Sau mai degrabă ei vor primi duhuri înşelătoare de care sunt stăpâniţi, după cum spunea Isus ucenicilor, Ioan, Iacov: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi stăpâniţi” (Luca 9:55), să încurce pe cei ce sinceri caută pe Isus Mântuitorul. Nu contestăm că şi între ei sunt oameni sinceri dar pe aceştia îi rugăm să se roage pentru cei nesinceri, vicleni şi stăpâniţi de duhuri rătăcitoare şi mincinoase, ca Dumnezeu să-i elibereze, să cunoască adevărul, pe Isus care e Calea, Adevărul şi Viaţa şi îi va face slobozi – întrucât dacă nu se descotorosesc de aceste duhuri care adaugă la cuvântul lui Dumnezeu şi Dumnezeu le va adăuga urgiile scrise în cartea Lui (Apocalipsa 22:18).
Aşadar, la Rusalii se arată cum nu se poate mai clar, mai convingător puterea rugăciunii, despre care vorbeşte şi Iacov în cap.5 vres. 16.
Ca să ilustrăm puterea rugăciunii să mai analizăm şi un alt caz din Biblie: Pavel şi Sila în închisoarea din Filipi (Fapte 16:24,34). În temniţă ei se roagă şi cântă cântări de laudă lui Dumnezeu iar cei închişi îi ascultau. Pe la miezul nopţii se produce acel cutremur de pământ care mişcă temniţa din temelii, dezleagă legăturile fiecăruia de la mâini şi picioare şi deschide toate uşile. Cu alte cuvinte toţi pot fugi care încotro. Aşa crede şi temnicerul că toţi au fugit, de aceea vrea să se sinucidă. În acest timp Pavel şi Sila, care erau în celulă la întuneric, văd intenţia temnicerului care era la lumină şi-i strigă: „Să nu-ţi faci nici un rău căci toţi suntem aici”. Dar cum de n-au fugit puşcăriaşii când legăturile de pe mâini şi picioare le-au căzut, când uşile sunt deschise? Ce mai aşteptau; să-i roage temnicerul să fugă?
Singura explicaţie poate fi doar aceasta: n-au fugit fiindcă ascultând cuvântul şi rugăciunile celor doi apostoli s-au pocăit. Şi ca pocăiţi ştiau că trebuie să-şi ispăşească păcatele (faptele rele) ale trecutului şi să nu fugă.
Dar cum de s-a pocăit atât de repede temnicerul? Explicaţia e tot în rugăciune şi în slăvirea lui Dumnezeu.
Rugăciunea din cele două, trei ore din noapte i-a arat pământul inimii (căci desigur Pavel şi Sila s-au rugat pentru mântuirea lui) iar sămânţa cuvântului Bibliei căzută în pământ bun aduce roade: pocăinţa temnicerului chiar în acea noapte.
Nu întâmplător spune Domnul Isus: „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi” (Matei 21:22) sau …„Tot ce veţi cere în Numele Meu voi face” (Ioan 13:14).
Înţelegem şi mai bine efectul rugăciunii dacă comparăm rugăciunea şi vestirea cuvântului cu aratul şi semănatul din agricultură. Ştim că nimeni cu seamănă pe asfalt sau pe pământ stâncos, pe drum sau pe pietriş, în tufişuri sau în spini, ci [seamănă] în pământ bun, căci astfel sămânţa e pierdută, timpul şi energia irosite.
Iar dacă nu facem această greşeală în agricultură, de ce am face-o din punct de vedere spiritual? Sau am face-o fiindcă aşa ne îndeamnă cântarea nr. 99, „semănaţi în inimi şi de-ar fi ca drumul ori pietros pământul unde semănaţi… totuşi va cădea şi pe pământul cel bun şi-apoi din rod însutit voi veţi gusta”? Se bazează oare agricultura ţării noastre pe faptul că deşi terenul nu-i arat poate boabele de grâu şi porumb vor cădea şi pe pământ bun, arat şi vor încolţi, creşte şi rodi?
Dacă pe aşa ceva s-ar baza agricultura, noi toţi am muri de foame. Ne bucurăm însă că agricultura patriei noastre scumpe nu se bazează pe o astfel de procedură greşită.
Dar dacă din punct de vedere agricol nu facem această greşeală ci arăm bine şi apoi semănăm, de ce am face această greşeală din punct de vedere spiritual?!
Aşadar, să arăm mai întâi inimile oamenilor, apoi să semănăm.
Arat, înseamnă rugăciunea pentru oameni, pentru mântuirea oamenilor; semănat înseamnă vestirea cuvântului.
Dacă Pavel şi Sila, în timp ce erau legaţi de temnicer şi aruncaţi în celula umedă şi întunecoasă, ar fi zis: „omule, noi îţi aducem o veste salvatoare, crede şi tu în Domnul Isus şi vei fi mântuit”, ar fi primit un pumn de şi-ar fi cules dinţii de pe jos. De ce? Pentru că ar fi semănat fără să pregătească, fără să are mai întâi inima temnicerului. Dar iată că, întrucât Pavel şi Sila folosesc această eficace, puternică metodă a aratului: rugăciunea, au marele rezultat, pocăinţa temnicerului, care, frământat de Duhul Sfânt în urma rugăciunii lor pentru el, întreabă: „Domnilor ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”.
Iubiţi fraţi, surori, nu semănaţi fără să araţi mai întâi inima oamenilor. Nu chemaţi la Dumnezeu pe oameni cu vorba înainte de a-i chema pe genunchi pe nume în fiecare zi.
Pe nume rugaţi-vă pentru vecini, cunoştinţe, colegi, rude, pentru că aşa cheamă şi Domnul Isus oile, pe nume (Ioan 10:3b). Dumnezeu aşa-şi cheamă oştirea sa creată din infinitul cosmos (Isaia 40:26).
Chemaţi zilnic, fiindcă rugăciunea adevărată este o luptă pentru salvarea omenirii. La aceasta ne inspiră şi lupta lui Iacov la Peniel (Geneza 32:26,30). Tot la aceasta ne învaţă şi Domnul Isus în Luca 18:1, 8, cu sublinierea vresetului 1: „le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase”, la aceasta ne îndeamnă şi felul de rugăciune la lui Epafras (Coloseni 4:12) [„Epafra, care este dintr-ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.”] şi al apostolului Pavel (Filipeni 1:4, Coloseni 1:9, 2 Timotei 1:3). S
Să nu uităm că această lucrare în biserică nu depinde numai de păstor, comitet, ci şi de noi toţi, de fiecare, fiindcă noi toţi suntem preoţi: „Vai de cei ce intră fără grijă în Sion” spune cuvântul Domnului, adică, dacă noi vrem sincer, cu adevărat progresul în biserica din care facem parte trebuie să ne rugăm intens pentru păstor, comitet, pentru cei slabi, pentru tineri.
Să cerem ca păstorul să fie omul lui Dumnezeu, plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, sau dacă nu vrea, să cerem ca Dumnezeu să-l înlăture din lucrarea evanghelică.
Să ne rugăm pentru cei din comitetul bisericii să fie oameni model, oameni sfinţi, oameni ai lui Dumnezeu, sau de nu vor, să cerem ca Dumnezeu să-i înlăture.
Să ne rugăm pentru toţi cei ce fac o anumită lucrare în biserică, s-o facă sincer, cu toată dăruirea, cu toată curăţenia sufletului şi cu toată credinţa pentru mântuirea altora.
Să purtăm pe braţe de rugăciune pe cei slabi, neputincioşi dar sinceri în a-L servi pe Domnul, ca să împlinim astfel legea lui Cristos (Galateni 6:”).
Să ne rugăm intens pentru ca tot tineretul bisericii să fie devotat trup şi suflet lui Cristos şi cauzei Sale, pentru ca fiecare să-şi folosească talentul, energia şi elanul pentru salvarea altora. Să ne rugăm pentru pocăinţa tineretului ţării şi al lumii întregi, fiindcă tineretul are capacitatea de a se dedica complet unei cauze proaste sau nobile. Să cerem ca tineretul ţării şi al lumii întrebi să se dedice celor mai nobile cauze – trăirea pentru Dumnezeu şi asigurarea vieţii veşnice.
Căci nu este drept ca tineretul să folosească inteligenţa, talentul, şi energia, calităţi primite de la Dumnezeu, în slujba păcatului, a diavolului.
Să ne rugăm intens pentru mântuirea ţării şi a lumii întregi pentru care a murit Cristos. Nu e drept ca lumea pentru care a murit Cristos, milioane de oameni să meargă în iad, când Cristos a murit pentru toţi aceştia şi ar putea foarte bine să meargă în rai. Dacă însă până în prezent nu s-au produs întoarceri în masă la Cristos a celor pierduţi, nu e vinovat Dumnezeu, nu înseamnă că jertfa Lui este insuficientă spre a-i salva pe toţi, ci înseamnă că noi, colaboratorii Lui la salvarea omenirii, nu ne-am făcut datoria.
Ca să se facă lumină într-o sală în care e introdusă instalaţia electrică, nu e suficient ca această instalaţie să existe, ci mai trebuie să intervină şi apăsarea pe întrerupător. Nu apăsarea pe întrerupător produce lumina, apăsarea face doar legătura între sursa de energie şi becul al cărui filament incandescent produce lumina.
Nu noi mântuim pe oameni, ci jertfa lui Cristos, dar viaţa noastră curată, viaţa noastră de rugăciune cu credinţă intensă este ca apăsarea pe întrerupător.
Să ne rugăm pentru mântuirea ţării noastre scumpe şi a lumii întregi pentru că Dumnezeu vrea ca nimeni să nu piară ci toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3:9; 1 Timotei 2:4). În aceste texte vedem clar exprimat gândul Dumnezeirii de a mântui lumea întreagă. Apostolul Pavel, în Filipeni 2:5 ne îndeamnă să gândim şi noi la fel ca Cristos, să dorim şi noi mântuirea lumii întregi, şi aceasta să o pun în rugăciuni zilnice cu credinţă.
Creştinism înseamnă a-L avea pe Isus ca Mântuitor, a gândi ca El şi a acţiona în spiritul Lui.
De aceea, candidaţilor la botez le cer nu numai să fie siguri că Isus e în fiinţa lor ca Mântuitor personal, dar le pretind să aibă în ei şi gândul care era în Cristos, salvarea oamenilor, începând cu cei din jurul lor.
Aş vrea să fac o precizare importantă, să ne rugăm pentru sufletele pe care Duhul Sfânt le aşează pe inima noastră şi atunci când în urma rugăciunilor noastre ele devin mai rele. Să nu ne descurajăm când vedem că sunt mai rele atunci când ne rugăm pentru ele. În credinţa că ele se vor pocăi odată, să nu ne bazăm pe semnele pe care le manifestă dezinteresul faţă de Cuvânt, după cum să nu ne descurajăm dacă devin mai rele decât ca şi înainte de a ne ruga pentru ele.
Credinţa că ele se vor întoarce la Cristos ne-o dă:
1. faptul că Cristos a murit pentru toţi oamenii,
2. faptul că Cristos doreşte mântuirea tuturor oamenilor,
3. cuvântul de Dumnezeu pe care şi L-a dat Cristos, că orice vom cere în Numele Lui ne va da (Ioan 14:134). [şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.]
Aş vrea de asemenea să precizez să nu ne lăsăm descurajaţi în aşteptarea mântuirii celor pentru care ne rugăm, de versete ca: „Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut” (Fapte 13:48), sau „pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi” (Matei 20:16b).
Unii, bazându-se pe astfel de versete spun: „Cine-i să se pocăiască se pocăieşte el, cine-i rânduit” iar alţii spun: „dacă sunt eu rânduit mă voi pocăi”. Nici una din aceste două feluri de a gândi, de a vorbi nu este corect biblic.
Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului (1Timotei 2:4). Dar pe de altă parte Dumnezeu ştie dinainte de întemeierea lumii care sunt cei ce vor crede şi se vor pocăi şi care nu. Şi pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte că se vor hotărî pentru El, că se vor pocăi, pe aceia i-a hotărât, i-a rânduit să fie asemenea chipului Fiului Său (Romani 8:28.29).
Cine nu se pocăieşte, nu înseamnă că Dumnezeu l-a rânduit să nu se pocăiască căci Dumnezeu ştia că el nu se va pocăi. Dar noi trebuie să chemăm pe toţi oamenii, să ne rugăm pentru toţi oamenii, fiindcă noi nu ştim şi numai Dumnezeu ştie care nu se vor pocăi.
Înainte de a trece la ultimul capitol al expunerii de faţă aş dori să mai fac o recomandare în legătură cu rugăciunea. E bine ca în afară de rugăciunea de dimineaţă, care să cuprindă ideile arătate mai sus, să ne concentrăm în rugăciune la ore fixe, în timpul zilei, oriunde am fi la ora respectivă. Astfel la orele 12 şi la orele 21 (9 seara) cerând mântuirea ţării şi a lumii întregi.
VII. O altă trăsătură fundamentală a creştinilor din Ierusalim este faptul că LĂUDAU PE
DUMNEZEU. Aşa citim în Faptele 2:47; „Ei lăudau pe Dumnezeu”.
Creştinii din Ierusalim nu lăudau pe Petru, Ioan şi Andrei, ci pe Dumnezeu. Ei nu ziceau „veniţi la noi să-l auziţi pe Ioan, pe Petru”, ci ziceau „veniţi între noi să-L vedeţi pe Dumnezeu”, ei lăudau pe Dumnezeu. Şi tocmai de aceea norodului îi plăcea să vină între ei iar Dumnezeu putea adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. Noi cei de azi suntem ispitiţi să lăudăm pe oameni, să ne lăudăm cu oameni, să zicem „veniţi la noi să vedeţi ce cor avem, ce orchestră, ce predicator” în loc să zicem „veniţi la noi să-L vedeţi pe Dumnezeu”. Dar pentru asta Dumnezeu trebuie să fie foarte vizibil în viaţa noastră.
Dacă ne lăudăm pe noi şi nu pe Dumnezeu înseamnă că furăm lauda lui dumnezeu, ori Dumnezeu zice: „Slava mea nu o dau altora”.
Dacă ne lăudăm pe noi, dacă credem că noi suntem cheia succesului şi nu El, Dumnezeu nu ne mai dă har, succes, iar fără El nu suntem nimic, „Căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5b).
Apostolul Pavel recunoaşte acest mare adevăr de aceea scria: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt” (1Corinteni 15:10a).
Dacă vrem să avem succesul bisericii din Ierusalim să nu ne lăudăm pe noi ci pe Dumnezeu, să ne dăm seama că tot ce suntem şi ce avem se datorează numai Lui.
Nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine.
Lui se cuvine toată Slava, Cinstea şi Închinarea, de aceea să zicem din toată inima: „Slăvit să fie Numele Lui”.
Aplicând aceste legi spirituale cunoscute şi aplicate de biserica din Ierusalim, vom cunoaşte rezultatele ei, Domnul va adăuga în fiecare zi la numărul nostru pe cei ce vor deveni copii ai lui Dumnezeu (Fapte 2:47).
Când trăim zilnic, practic aceste principii sfinte, când biserica e activă, când toţi vin cu grijă în Sion, când toţi se roagă pentru propăşirea Evangheliei în ţară şi în lumea întreagă, când toţi vin la biserică de pe genunchi, din cămăruţa încuiată, când toţi trăiesc pentru Dumnezeu şi salvarea altora, atunci problema mântuirii altora este o simplă contabilitate cerească. Fapte 2:46, „Şi Domnul adăuga la numărul lor”…
Fie ca aceste legi, principii de aur, ale bisericii din Ierusalim să le cunoaştem bine şi să le aplicăm zilnic pentru slăvirea lui Dumnezeu şi pentru salvarea altora.
Aceste principii sunt: viaţa curată; dragostea fierbinte faţă de toţi oamenii, ca a lui Cristos faţă de noi; unitatea desăvârşită; să fim vorbiţi de bine de toţi oamenii; să se cunoască că umblăm cu Isus; să ne rugăm zilnic intens, pe nume şi în general pentru mântuirea localităţii, a ţării şi a lumii întregi; şi să lăudăm, să-L numai pe Dumnezeu.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi pe dumneavoastră cu dorinţa, cu setea de a cunoaşte şi aplica practic, zilnic cele de mai sus, pentru ca să se poată împlini în zilele noastre dorinţa apostolului Pavel exprimată în Filipeni 2:10,11: „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Cristos este Domnul”.
Să nu uităm că Cristos n-a murit doar pentru o mână de oameni ci pentru toţi, de aceea doreşte ca toţi să fie mântuiţi. Să dorim şi noi din toată inima aceasta şi să facem totul pentru acest scop, numai atunci suntem adevăraţi urmaşi ai lui Cristos.
A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie Slava şi Puterea în vecii vecilor!
AMIN!

Cu toată dragostea în Cristos, al vostru frate în Domnul Isus,

Olah Liviu

Oradea la 1.III.1975

ACNSAS, Dosar i 98421/2 f.284-285.

NOTĂ

O sursă a unităţii noastre ne-a informat că în ziua de 13.04.75 numitul[a] X din Alba Iulia a relatat numitei XX … următoarele:
„Dragă Mimi, Eu, mă bucur f. mult când îmi comunici câte ceva, pentru că văd în tine optimism şi dor de a servi CREATORULUI în viaţa ta întreagă. Sunt mulţumită, căci eşti în asentimentul meu, de a avea o oră de rugăciune împreună, pentru succesul lucrării lui Dumnezeu în rândurile tinerilor. Mă bucur de frumoasa activitate a tinerilor din biserica voastră.
Cred că a fost frumoasă serbarea cu subiectul „PACEA cu Dumnezeu”.
Şi noi am avut o asemenea serbare cu subiectul „Mântuirea prin Isus”. Sunt de acord cu ziua de joi, orele 21-22, să avem părtăşie în rugăciune.
Nu ştiu dragă MIMI dacă tu ai auzit de marea lucrare din ORADEA şi împrejurimile lui.
Noi de curând am fost vizitaţi de un grup de fraţi şi am rămas profund impresionaţi de credinţa lor şi de puterea duhovnicească, care o vedeam în ei. Astfel am plecat la ORADEA să ne bucurăm puţin.
Biserica a fost arhiplină cu două ore înainte de începerea serviciului.
Am trăit în aceea biserică clipe ca în cer. Sunt peste o mie de tineri credincioşi care se roagă sincer şi au ca singur scop în viaţă de-a servi lui Dumnezeu.
Au un pastor bun, plin de Duhul lui Dumnezeu, fratele OLAH. Să auzi acolo mărturii la orele de caticheză, de la cei care au fost oameni de lumea mare. E impresionant, zguduitor. Am avut musafiri şi de la Sibiu, duminică 27 aprilie. Ne-au propus să facem o vizită sibienilor. Iar prima duminică după Paşti vom vizita bisericile din Cluj. Ultima surpriză va fi o tabără la mare, în luna iulie, tot prin ONT, când tinerii noştri vor să viziteze bisericile de pe litoral. Iar la întoarcere drumul se va face prin MOLDOVA. „Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.”

Publicitate

17 comentarii

 1. george rata said,

  cine sunt Petrescu barbu dutescu si grigoriu. Se stie?

  vali Ratsa

  valrada@verizon.net

  • MIHAI said,

   stiu ca barbu e ion stanca apare vichente care e vichente craioveanu pastor pensionar si fost mebru in comitet la bis n2 timisoarape cind era stanca pastor.dar nu apare baleanu i trif i gavagina. stanca a fost pastor la glimboca nu la zavoi si cu ajutorul securitatii a ajuns bis nr 2 din timisoara dindul afara pe ioan bacu in mod bruital.fratele i bacu a fost un mare predicator nimeni nu mai pomeneste de el.de ce? fratele a suferit f mult. unde e dosarul lui!!!!!!!!!?

 2. felician said,

  Pentru George Rata: chiar din primele randuri aflam ca „Barbu” era Stanca Ioan, pastorul Bis. Bapt. Nr.2 din Timisoara…… Dar ar fi interesant de afla cine sunt ceilalti.

  Felician

 3. ANA said,

  Am citit intreaga scrisoare a fr.Olah si mi-a placut foarte mult.
  Numai un mare om a lui Dumnezeu care a avut multe experiente cu Domnul poate sa dea asa explicatii.
  Intr-adevar daca nu ii invatatura trebuie sa practice ceva ,sa iasa in evidenta,dar pentru toate vor da socoteala.

 4. academicianuNae said,

  va anunt cu imensa durere ca unchiul meu drag, Liviu Olah, a murit.
  acum, e in prezenta celor cu haine si inimi albe.

 5. Nelu Oros said,

  Iubiti frati, surori si prieteni in Domnul Isus Cristos,

  A plecat in vesnicie OMUL lui Dumnezeu care a inceput si si-a sfarsit lucrarea prin putera Domnului si a Salvatorului lui, Isus Cristos. Un OM care se numara printre sfintii miscarii Protestante din Romania din a doua parte a secolului XX. Un OM care a facut totul prin putera lui Dumnezeu, pentru ca Fr. Liviu Olah a fost un OM indumnezeit. Un OM care prin Duhul Sfant a dat valente noi conceptului rugaciunii, mutandu-l din teorie in practica 8 ore pe zi. De fiecare data cand incepea sa predice sau sa ne invete, puterea Duhului Sfant se facea simtita in biserica nr. 2 de la Oradea, pentru ca prezenta Domnului era „acasa”. A fost un OM ca nimeni altul: sfant. Stiu un lucru insa: ca Fr. Liviu nu ar fi de acord cu aceste cuvinte. Stiti de ce nu? Pentru ca a fost un OM umil, si a dat toata gloria Domnului….Dar le scriu pentru cei care nu l-au cunoscut asa de bine. Liviu Olah a fost un OM care a trait in Cristos, a avut dragostea lui Cristos, intelegerea lui Cristos, umilinta lui Cristos si viziunea lui Cristos. Pentru noi, cei care eram tineri acum treizeci de ani, Fr. Liviu a fost totul. Noi l-am vazut pe Domnul nostru Isus in Fr. Liviu. Printre acei fosti tineri pe care mi-i amintesc in graba, pe care Fr. Liviu i-a invatat mai mult prin viata lui, se numara Vasile Hoblea, Paul Negrut, Petrica Vidu, Titus Coltea, si multi altii… De cand a plecat in glorie pot sa spun un singur lucru despre mine, „Frate Liviu, mi-e dor de vesnicie…” Dau toata slava, cinstea si gloria Lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos pentru OMUL care a fost Fr. nostru scump Liviu Olah. La revedere in glorie!

  Nelu Oros (Baiatul lui Ioan si Iuliana, nepotul lui Oros Ioan „batranul” si a bunicii Floarea de la Bis. 2 din Oradea).

  Rev. John Oros
  Sr. P. Living Hope Baptist Church
  johnjohno@verizon.net

 6. botofei gheorghe said,

  Cred ca orice credincios mai ales titanii credintei din Romania au fost ca Petru niste ameni care pareau sa-l urmeze pe Iesus cu orice pret. Pentru unii s-a dovedit contrariul precum la Petru. Dar nimic nu-i mai frumos in viata aceasta sa vezi cum Dumezeu iti da din nou aripi ca sa te avanti in sus si tot mai sus astfel ca sa poti rezista viitoarelor persecutii sau cine stie ce va sa mai vina. Un lucru e cert cu totii intr-un fel sau altul avem momentele noastre groaznice in relatie cu Dumnezeu si atunci desigur suntem sau devenim vulnerabil in fata acestor evenimente si ispite. Dar sa mergem inainte si sa lasam ca Dumnezeu sa judece toate lucrurile fiindca nu-i asa? El este Cel care iarta, care mai da o sansa, dar care va si judeca. Fiti insa Binecuvantati toti cei care ati fost slabi tari etc, SOLI DEO GLORIA

 7. Alte marturii « romoflorin said,

  […] Nelu Oros: “De fiecare dată când începea să predice sau să ne înveţe, puterea Duhului Sfânt se făcea simţită în biserica nr. 2 de la Oradea, pentru că prezenţa Domnului era “acasă”. A fost un OM ca nimeni altul: sfânt. Ştiu un lucru însă: că Fr. Liviu nu ar fi de acord cu aceste cuvinte. Ştiţi de ce nu? Pentru că a fost un OM umil, şi a dat toată gloria Domnului…. Dar le scriu pentru cei care nu l-au cunoscut aşa de bine.” […]

 8. doru radu said,

  M-a impresionat faptul ca fr. Olah a iesit curat/necompromis din „dosare” si ca astat drept in fasa „lor”. Impresionant e si armata ce il urmarea/turna, sau boicota. Slava Domnului c-am avut si frati/pastori care au rezistat.

 9. mir.oras said,

  Acestia au reprezentat nucleul credintei puternice care intre 1956-1964 ,prin intelepciunea data de Dumnezeu au calauzit poprul crestin ,cum ar fi si au fost Alexa Popovici ,si Liviu Olah ,puternc inzestrati ca si Apollo

 10. Cazare pensiuni said,

  Interesant postul tau. Zilele urmatoare o sa parcurg mai multe posturi.

 11. george said,

  sint george din sintesti este adevarat a fost un titan al Domnului la predicile lui eu am primit pe Domnul in inima mea

 12. tudor said,

  Deci era posibil in ciuda presiunilor sa ramai curat.Pacat ca foarte putini au ales aceasta cale….

 13. petru said,

  Doamne ce va fi cu cei care au tradat si nu si-au recunoscut vina cat au fost in viata?

 14. PETER POPA said,

  Fratele LIVIU OLAH mi-a fost pastor si prieten.Lam cunoscut cind l-am adus cu masina de acasa la Resita sa predice.Pe drum intr’o rugaciune de o ora si jumatate el a primit mesajul din partea DS.Am avut ocazia sa-l cunosc mai bine in Biserica din Bellflower.Aici mi-am dat seama ca au fost foarte multii inpotrivitori.Bunul si induratul DUMNEZEU,sa aibe mila de totii.Fr.Liviu a inventat rugaciunea la telefon si era eficienta,rugaciunea pe grupuri de fr. pentru-ca totii sa se roage.Sa rugat penru curatirea Biserici si DUMNEZEU ia ascultat rugaciunea. Acum multumim Domnului pentru pacea din biserica noastra.”BISERICA BETANIA” din LA HABRA.P.POPA

 15. Securitatea si Liviu Olah | Liviu Olah said,

  […] Gasiti pe urmatorul blog al fratelui Daniel Branzei douazeci de pagini din dosarul de la Securiate. […]

 16. Liviu Olah – Un om al rugaciunii care nu s-a compromis | agnus dei - english + romanian blog said,

  […] dosarul intreg (aprox 20 de pagini aici – https://dezvaluiri.wordpress.com/liviu-olah-dosar) care dovedeste ca Fratele Liviu Olah nu s-a compromis […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: